Při zapnutí zapalování se rozsvítí následující kontrolky:
  • Airbag
  • Tlak oleje
  • ABS
  • Systém programu elektronické stability jízdy (ESP)
  • Motor
  • Otevřené dveře
  • Brzdová soustava
  • Mráz
  • Posilovač řízení
  • Zapalování
Jestliže se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, znamená to poruchu. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka ABS
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Můžete pokračovat v jízdě se standardním brzdným účinkem (bez ABS). Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka airbagu
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka brzdové soustavy
Missing Image  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Brzdy používejte opatrně.

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, je to známka závady. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, když nastavíte rychlost pomocí systému tempomatu.   Viz   Používání tempomatu
Ukazatele směru
Missing Image  Během činnosti blikají. Náhlá změna v rychlosti blikání může znamenat vadnou žárovku v ukazateli směru.   Viz   Výměna žárovky
Varovná kontrolka otevřených dveří
Missing Image  Rozsvítí se, když se zapne zapalování, a zůstane svítit, pokud některé dveře, kapota nebo zavazadlový prostor nejsou řádně zavřeny.
Varovná kontrolka motoru
Missing Image  Svítí-li při běžícím motoru, je to známka závady. Pokud během jízdy bliká, okamžitě snižte rychlost vozidla. Pokud blikání pokračuje, vyvarujte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud se rozsvítí varovná kontrolka motoru ve spojení se zprávou, nechte systém co nejdříve zkontrolovat.

Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledí
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad +4 °C, není zaručeno, že vozovka je prosta nebezpečí vyvolaných nepříznivým počasím.

Missing Image  Pokud je venkovní teplota vzduchu mezi 4 °C a 1 °C, svítí kontrolka oranžově. Pokud teplota klesne pod 1 ºC, rozsvítí se červeně.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Viz  Starting a diesel engine . 
Kontrolka světlometů
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.
Varovná kontrolka zapalování
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Kontrolka zpráv
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po uložení nové zprávy do informačního displeje. Viz  Information messages . 
Varovná kontrolka tlaku oleje
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepokračujte v jízdě, pokud bude svítit kontrolka, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Missing Image  Pokud se rozsvítí po nastartování nebo svítí za jízdy, je to známka závady. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Viz  Engine oil check . 
Kontrolka posilovače řízení
Missing Image  Její rozsvícení signalizuje závadu v systému posilovače řízení. Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka zadních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Missing Image  Viz  Seat belt reminder . 
Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
Missing Image  Ukazatel se rozsvítí, aby vás informoval, že přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte lepší ekonomiky provozu a nižších emisí CO2. Ukazatel se nerozsvítí při silném akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Kontrolka elektronické stability jízdy (ESP)
Missing Image  Během jízdy začne blikat při aktivaci systému. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo svítí během jízdy souvisle, znamená to poruchu. V případě poruchy se systém vypne. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Pokud systém ESP vypnete, varovná kontrolka se rozsvítí. Pokud systém opět zapnete nebo vypnete zapalování, kontrolka zhasne.