Automatická převodovka
Není-li páka v poloze P, při otevření dveří řidiče se ozve výstražný signál.
Mráz
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad +4 °C, není zaručeno, že vozovka je prosta nebezpečí vyvolaných nepříznivým počasím.

V následujících situacích zazní varovný zvukový signál:
  • +4 ºC nebo méně: výstraha před námrazou
  • 0 ºC nebo méně: nebezpečí zledovatělé vozovky.
Klíč mimo vozidlo
Vozidla s bezklíčovým systémem
Běží-li motor a není-li již v interiéru vozidla detekován pasivní klíč, začne se ihned po zavření dveří ozývat akustický signál.
Klíček v zapalování
Kromě vozidel s bezklíčovým systémem
Při otevření dveří řidiče se ozve výstražný signál, pokud:
  • je v zapalování klíček.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Při otevření dveří řidiče se ozve výstražný signál, pokud:
  • Zapalování je stále zapnuto.
  • je v zapalování náhradní klíček.
Světla zapnuta
Výstražný signál se ozve, pokud se otevřou dveře řidiče při rozsvíceném vnějším osvětlení a vypnutém zapalování.
Nízká hladina paliva v nádrži
Výstražný signál se ozve při následujících dojezdových vzdálenostech: 80 km, 40 km, 20 km, 0 km
Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Viz  Seat belt reminder .