1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Stisknutím tlačítka SET/RESET se volí podnabídky a provádí nastavení.
ESP
Tuto možnost zvolte pro aktivaci nebo deaktivaci ESP.
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte ESP a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.
Řízení
Poznámka:   Z důvodu bezpečnosti silničního provozu je možno provádět změny v nabídce Steering (Řízení) jen u stojícího vozidla. Pokud je otevřena tato nabídka nebo některá z jejích podnabídek a rozjedete se, informační displej automaticky nabídku Steering (Řízení) opustí.
Poznámka:   Když je vozidlo v klidu, působení posilovače řízení je optimalizováno ve všech třech nastaveních a znatelně se neliší.
Standard (Standardní): Standardní nastavení je vhodné pro všechny jízdní styly.
Sport (Sportovní): Usnadnění řízení je sníženo. To vyhovuje sportovnějšímu stylu jízdy zvýšením zpětné vazby prostřednictvím volantu. Sportovní nastavení je výhodné i pro jízdu na zledovatělé nebo zasněžené vozovce.
Comfort (Komfortní): Usnadnění řízení je zvýšeno. Volantem lze otáčet snadněji, takže nebudete muset působit na volant tak velkou silou.
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Steering (Řízení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.
Nastavení hodin
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Clock (Hodiny) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Set Clock (Nastavení hodin) a stiskněte tlačítko SET/RESET. Ukazatel hodin začne blikat.
 1. Pro nastavení hodin na požadovanou hodnotu použijte otočný ovladač.
 1. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET/RESET. Ukazatel minut začne blikat.
 1. Stejným postupem nastavte minuty a datum.
 1. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.
Obrazovka nápovědy a navigační informace
Obrazovka nápovědy se objeví na pár sekund po zapnutí zapalování.
Pokud je navigace zrovna v provozu, objeví se na informačním displeji informace týkající se tohoto systému.
Pro volbu, která informace má být zobrazena na informačním displeji:
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Display (Zobrazení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Configure (Konfigurace) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.
Navigační informace
Můžete si také vybrat, kdy se na informačním displeji zobrazí navigační informace. K dispozici jsou tři možnosti:
 • Always off (Vždy vypnuto): Na informačním displeji se nezobrazují žádné navigační informace.
 • On guidance (Při navádění): Navigační informace se objeví pouze tehdy, když navigační systém vydá navigační pokyn. Tato funkce je k dispozici pouze u některých navigačních systémů.
 • Always on (Vždy zapnuto): Navigační informace se na informačním displeji objeví vždy, když je aktivní navigační systém.
Nastavení, kdy se mají zobrazovat navigační informace:
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Display (Zobrazení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Configure (Konfigurace) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Nav Info (Navigační informace) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.
Nastavení jazyka
Na výběr máte jedenáct jazyků.
Angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, turečtina, ruština, holandština, polština, švédština a portugalština.
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Display (Zobrazení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Language (Jazyk) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.
Měrné jednotky
Výběr metrických nebo imperiálních jednotek:
Přepnutí jednotek pomocí tohoto zobrazení se projeví u následujících zobrazení:
 • Dojezdová vzdálenost
 • Průměrná spotřeba paliva
 • Okamžitá spotřeba paliva
 • Průměrná rychlost
 • Teplota venkovního vzduchu
 • Displej zobrazující teplotu na ovladání automatické klimatizace
Poznámka:   Jednotky zobrazované u teploty venkovního vzduchu a na ovládání automatické klimatizace lze přepínat nezávisle na ostatních zobrazeních. Během zobrazení teploty venkovního vzduchu stiskněte a krátce podržte tlačítko SET/RESET.
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Display (Zobrazení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Measure Unit (Měrné jednotky) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.
Deaktivace zvukového signálu
Je možno deaktivovat následující zvukové signály:
 • Upozornění na malé množství paliva
 • Obecné výstražné zprávy
 • Obecné informační zprávy
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Chimes (Zvuky) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte požadované nastavení a pro potvrzení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Zvolením položky Back (Zpět) a opakovaným stisknutím tlačítka SET/RESET se vrátíte do hlavní nabídky.