Missing ImageMissing Image
Pro přijetí nebo odstranění některých zpráv z informačního displeje stiskněte tlačítko OK/RESET. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase.
U panelu přístrojů typu 2 a 3 musejí být některé informace před možností vstupu do nabídek potvrzeny.
Kontrolka ohlášení zprávy
Missing Image  Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Symboly zpráv
Missing Image  Viz Příručka majitele vozidla.Missing Image  Nechte systém zkontrolovat v nejbližším servisu.
Missing Image  Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.Missing Image  Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.
Prohlížení současných zpráv
Typ 2 a 3
  1. Přesuňte se pomocí otočného ovladače na toto zobrazení a stiskněte tlačítko SET/RESET.
  1. Chcete-li procházet všemi dostupnými zprávami, otáčejte otočným ovladačem.
  1. Chcete-li přijmout zprávu a opustit nabídku, stiskněte tlačítko OK/RESET.
Otevřené dveře

Zpráva   Varovná kontrolka   Systém  
Otevřené dveře řidiče   Červená   Zámky  
Otevřené zadní dveře na straně řidiče   Červená   Zámky  
Otevřené dveře spolujezdce   Červená   Zámky  
Otevřené zadní dveře na straně spolujezdce   Červená   Zámky  
Otevřené dveře zavazadlového prostoru   Červená   Zámky  
Otevřená kapota   Červená   Zámky  
Pootevřené dveře, zavřete dveře   Žlutá   Zámky. Před nastartováním vozidla zavřete všechny dveře.  

Systém bezklíčového ovládání

Zpráva   Varovná kontrolka   Systém  
Špatná funkce imobilizéru   Červená   Systém bezklíčového ovládání.  
Závada řízení   Červená   Vozidlo budete schopni nastartovat znovu JEN maximálně pětkrát nebo na dobu pouze 56 hodin. Po uplynutí této doby nebude již možné vozidlo nastartovat. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  
Nebyl rozpoznán klíč   Žlutá   Systém bezklíčového ovládání.   Viz   Bezklíčový systém.   
Klíč mimo vozidlo   Žlutá   Systém bezklíčového ovládání.   Viz   Bezklíčový systém.   
Slabá baterie v dálkovém ovladači   Žlutá   Vyměňte baterii.   Viz   Výměna baterie v dálkovém ovládání.   
Závada řízení   -   Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  
Pro nastartování stlačte pedál brzdy   -   Systém bezklíčového ovládání.  
Pro nastartování stlačte pedál spojky   -   Systém bezklíčového ovládání.  

Osvětlení

Zpráva   Varovná kontrolka   Systém  
Závada brzdových světel   Červená   Spínač brzdových světel. S vozidlem je možno jet jako obvykle. Pouze nelze zapnout tempomat. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  
Závada adaptivních světlometů   Žlutá   Systém adaptivních světlometů (AFS)  

Údržba

Zpráva   Varovná kontrolka   Systém  
Vysoká teplota motoru   Červená   Chladicí soustava  
Malé množství brzdové kapaliny   Červená   Brzdy  
Funkční porucha motoru   Červená   Motor. Zastavte vozidlo, jakmile to bude možno bezpečně provést, a ihned vypněte motor. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  
Snížená akcelerace   Červená   Elektronické řízení akcelerace (EAC). S vozidlem je možno bezpečně jet, ale akcelerace bude podstatně snížená. Maximální rychlost vozidla zůstane zachována. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  
Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů   Žlutá   Ostřikovač okna  
Výměna oleje   -   Oznámení o servisu  

Posilovač řízení

Zpráva   Varovná kontrolka   Systém  
Závada řízení   Červená   Posilovač řízení. Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  

Převodovka

Zpráva   Varovná kontrolka   Systém  
Omezená funkce převodovky   Žlutá   Automatická převodovka. Vozidlo může být ještě řízeno, ale co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.  
Příliš horká převodovka. Sešlápněte pedál brzdy   Červená   V určitých jízdních podmínkách je možné, že se spojky v převodovce mohou přehřát. Zastavte vozidlo, vyhnete se tak poškození převodovky. Zvolte N (NEUTRAL) nebo P (PARK) a použijte parkovací brzdu, dokud převodovka nevychladne a z displeje nezmizí zpráva.  
Příliš horká převodovka   Červená   Převodovka je příliš horká. V těchto extrémních podmínkách převodovka přestane řadit, aby nedošlo k jejímu poškození. Dokud převodovka nevychladne, nebude možné se rozjet.  
Závada převodovky   Žlutá   Automatická převodovka  
Probíhá řazení   Sešlápněte pedál brzdy   -   Při nízkých venkovních teplotách může převodovce Durashift CVT po nastartování motoru trvat několik sekund, než se zařadí R (REVERSE) (zpátečka) nebo D (DRIVE) (jízda). Držte pedál brzdy stlačený, dokud zpráva nezmizí z displeje.  
Přesuňte volič do polohy P   -   Automatická převodovka  

Systém stability jízdy (ESP)

Zpráva   Varovná kontrolka   Systém  
Funkční porucha ESP   Žlutá   Systém stability jízdy (ESP). Nechte vozidlo zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.