Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Missing Image
AČelní sklo
BProstor pro nohy a čelní sklo
CProstor pro nohy
DProstor pro cestující a prostor pro nohy
EÚroveň hlavy
FÚroveň hlavy a čelní sklo
Pro jemnější nastavení je možno ovládací prvek rozvodu vzduchu nastavit i do libovolné polohy mezi symboly.
Malá část vzduchu je vždy přiváděna na čelní okno.
Ovládací prvek teploty
Missing Image
ModráStudený
ČervenáTeplý
Ventilátor větrání
Missing Image
AVypnuto
Chcete-li zvýšit otáčky ventilátoru, zvolte vyšší polohu.
Je-li ventilátor vypnutý, může dojít k zamlžení čelního skla.
Recirkulovaný vzduch
Missing Image
Stisknutím spínače přepnete mezi venkovním vzduchem a recirkulovaným vnitřním vzduchem. Kontrolka ve spínači indikuje provoz.
Rychlé odmrazování/odmlžování čelního okna
Missing Image
Recirkulace vzduchu se automaticky vypne. Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken.
Rychlé vyhřátí interiéru vozidla
Missing Image
Větrání
Missing Image
Ovladač rozvodu vzduchu nastavte do prostoru pro cestující nebo do prostoru pro cestující a do prostoru pro nohy. Ventilátor větrání nastavte do libovolné polohy. Otevřete výdechy vzduchu podle svých požadavků.
Klimatizace
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image
Poznámka:   Aby byla klimatizace v provozu, musí běžet motor.
Zapnutí a vypnutí se provede stisknutím tlačítka. Kontrolka ve spínači signalizuje, že klimatizace je zapnuta.
Přepne-li se ventilátor do polohy 0, klimatizace se vypne. Když se ventilátor znovu zapne, klimatizace se automaticky spustí.
Chlazení venkovním vzduchem
Missing Image
Zapněte klimatizaci.
Rychlé ochlazení interiéru vozidla
Missing Image
Zapněte klimatizaci.
Odmrazování/odmlžování čelního skla
Missing Image
Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Pokud nastavíte ovladač rozvodu vzduchu na ofukování čelního skla, automaticky se zapne klimatizace. Dbejte na to, aby byl zapnut ventilátor.
Kontrolka ve spínači A/C se během odmrazování/odmlžování rozsvítí.
Klimatizaci i uzavřený oběh vzduchu lze zapnout a vypnout, i když je ovladač rozvodu vzduchu nastaven na ofukování čelního skla.
Snížení vlhkosti vzduchu
Missing Image
Klimatizace odstraňuje vlhkost ze vzduchu a okna se rychleji odmlžují.