POZOR   POZOR:  Před manipulací se střešním oknem byste si měli ověřit, že jejich pohybu nebrání žádné překážky, a zajistit, aby v blízkosti otvoru nebyly děti nebo domácí zvířata. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění. Prvořadou povinností dospělých dohlížejících na děti je nenechávat je nikdy ve vozidle bez dozoru a nikdy nenechávat ve vozidle bez dozoru klíče.

Poznámka:   Jestliže se spínače použijí často během krátké doby, systém může být na určitou dobu vyřazen z provozu, aby se zabránilo poškození způsobenému přehřátím.
Poznámka:   Elektrické střešní okno lze rovněž ovládat při vypnutém zapalování pomocí funkce globálního otevírání a zavírání.   Viz   Globální otevírání a zavírání
Existují dva způsoby otvírání střešního okna - zvednutí zadní části okna nebo posunutí střešního okna dozadu pod střechu. Střešní okno se otvírá a zavírá po dobu stisknutí spínače.
Pokud chcete ovládat elektrické střešní okno, zapněte zapalování.
Střešní okno se ovládá spínačem umístěným mezi slunečními clonami.
Otevírání a zavírání střešního okna
Missing Image
Vyklopení střešního okna
Missing Image
Automatické otevírání a zavírání střešního okna
Poznámka:   Při automatickém otvírání se střešní okno zastaví asi 8 cm od zcela otevřené polohy. V této poloze se snižuje míra klepání, které je někdy slyšet při úplném otevření střešního okna. Střešní okno se v této poloze automaticky zastaví, jen když se otvírá automaticky.
Aby se střešního okno automaticky otevřelo nebo zavřelo, stiskněte odpovídající stranu spínače do druhé fáze mikropohybu a pak spínač zcela uvolněte. Dalším stisknutím se pohyb zastaví.
Jakmile se dosáhne zavřené polohy, střešní okno se automaticky zastaví.
Ochrana proti sevření střešním oknem
POZOR   POZOR:  Funkce proti sevření bude vyřazena z činnosti, dokud se paměť nenastaví. Neopatrné zavírání okna může způsobit zranění.
POZOR   POZOR:  Neopatrné zavírání elektricky ovládaného střešního okna může vyřadit ochranu proti sevření a způsobit zranění.

Narazí-li střešní okno při zavírání na překážku, automaticky se zastaví a vrátí se o určitou vzdálenost zpět.
Pro vyřazení ochrany proti sevření při zvýšeném odporu, např. v zimě, proveďte následující:
POZOR   POZOR:  Když se střešní okno zavírá potřetí, je funkce bránění uskřípnutí deaktivována. Dejte pozor, aby při zavírání okna nebyly v jeho dráze žádné překážky.

Třikrát uzavřete střešní okno do bodu odporu. Funkce bránění uskřípnutí se deaktivuje a střešní okno nelze zavřít automaticky. Střešní okno překoná odpor a bude možno ho úplně zavřít.
Pokud se okno po třetím pokusu nezavře, nechte je zkontrolovat odborníkem.
Bezpečnostní režim střešního okna
POZOR   POZOR:  Funkce proti sevření není během provádění tohoto postupu aktivní. Zajistěte, aby při zavírání okna nebyly v cestě žádné překážky.

Zjistí-li systém poruchu, přejde do bezpečnostního režimu. Střešní okno se bude pohybovat vždy jen asi 0,5 sekundy a potom se opět zastaví. Když se střešní okno přestane pohybovat, zavřete je opakovanými stisky spínače. Je-li zvednuta zadní část střešního okna, zvedněte ji úplně a pak střešní okno zavřete. Nechte si systém ihned zkontrolovat odborníkem.
Nové naprogramování střešního okna
POZOR   POZOR:  Funkce proti sevření není během provádění tohoto postupu aktivní. Zajistěte, aby při zavírání okna nebyly v cestě žádné překážky.

V případě, že se střešní okno již řádně nezavírá, proveOte následující postup nového naprogramování:
  • Vykloňte střešní okno co nejvíce vzad. Uvolněte tlačítko.
  • Znovu stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 30 sekund, dokud neuvidíte pohyb střešního okna.
  • Uvolněte tlačítko a hned ho znovu stiskněte a držte. Střešní okno se zavře, úplně otevře a pak znovu zavře. Neuvolňujte tlačítko dříve, dokud střešní okno podruhé nedosáhne plně zavřené polohy.
Pokud dojde k přerušení ve stisknutí tlačítka, proces obnovy funkčních nastavení se přeruší. Začněte postup provádět znovu od začátku.