Systém komfortních sedadel
POZOR   POZOR:  Když sedadla posunujete dozadu, ujistěte se, že v zavazadlovém prostoru není nic, co by mohlo překážet pohybu sedadel nebo poškodit se.

Střední sedadlo je možno sklopit nahoru a vnější sedadla posunout dozadu a mírně dovnitř, aby se získal větší prostor pro nohy cestujících vzadu.
Nejprve odklopte dozadu přední část krytu zavazadlového prostoru.
Missing Image
Překlopte střední sedadlo nahoru uvolněním páky na spodní straně sedadla.
Missing Image
Celé sedadlo se při překlápění sedáku bude posouvat dozadu. Sklopte opěradlo, až zaklapne.
Missing Image
Zatáhněte za páčku na vnější přední straně vnějších sedadel a zatlačte sedadla dozadu. Když se sedadla posouvají dozadu, posunou se mírně také dovnitř. Po uvolnění páčky sedadly zacloumejte, abyste se ujistili, že se bezpečně uchytila.
Chcete-li sedadla vrátit zpět do přední polohy, zatáhněte za páčku a posuňte sedadla dopředu. Po uvolnění páčky sedadly zacloumejte, abyste se ujistili, že se bezpečně uchytila.
Chcete-li vrátit střední sedadlo do původní polohy, zatáhněte za páčku na spodní straně sedadla. Sklopte střední sedadlo dopředu a zatlačte je dolů, až se uchytí.
Sklopte přední stranu krytu zavazadlového prostoru dopředu.
Missing Image
POZOR   POZOR:  Neposouvejte vnější sedadla dozadu do komfortní polohy, je-li střední sedadlo sklopeno dopředu. Hrozí nebezpečí zranění v případě nehody nebo v případě, že střední sedadlo spadne zpět dolů.

Sklápění opěradel dopředu
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nesklápějte opěradla dopředu, pokud jsou sedadla v pohodlné poloze (posunuta vzad). Mohlo by to vést k poškození sedadel nebo obkladového panelu. Posuňte sedadla zcela dopředu.

Všechna tři opěradla je možné sklápět dopředu nezávisle na sobě.
Missing Image
U vnějších opěradel vyjměte bezpečnostní pásy z vodítek. Jazýčky bezpečnostních pásů se musí zasunout do upevňovacích štěrbin. Upevňovací štěrbina pro střední bezpečnostní pás je ve stropě.   Viz   Zapínání bezpečnostních pásů
Snižte vnější opěrky hlavy a zvyšte střední opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
Missing Image
Zatáhněte za páku na boku opěradla, sklopte opěradlo dopředu a zatlačte dolů, až se zachytí.
POZOR   POZOR:  Nikdy neumisťujte do držáků horké nápoje za jízdy, abyste se neopařili.

Na zadní části středního opěradla je umístěn stolek a dva držáky na nápoje.
Vrácení opěradel do vzpřímené polohy
Missing Image
POZOR   POZOR:  Je-li zadní sedadlo obsazeno cestujícím nebo dětským zádržným prostředkem, mějte opěrku hlavy vždy ve zvednuté poloze.   Viz   Opěrky hlavy

Zatáhněte za páku na opěradle a zvedněte opěradlo nahoru. Opěradlo musí zapadnout do svého úchytu.
Ujistěte se, že bezpečnostní pásy budou řádně fungovat a jsou umístěny před opěradly. Jsou-li používány zadní bezpečnostní pásy, měly by se na vnějších opěradlech umístit do vodítek.
Sklápění sedadel dopředu
Aby se zvětšil objem zavazadlového prostoru, je možno zadní sedadla sklopit dopředu.
Nejprve sklopte dopředu opěradlo(a). Viz. Sklápění opěradel dopředu.
Missing Image
Poznámka:   Všechna tři sedadla je možné sklápět dopředu nezávisle na sobě. Má-li se však jedno nebo obě krajní sedadla překlopit dopředu spolu se středním sedadlem, musí se střední sedadlo překlopit dopředu první. Jestliže se mají překlopit dopředu jen krajní sedadla, střední opěradlo se musí ponechat ve vzpřímené poloze.
Missing Image
Pro uvolnění sedadel od podlahy a jejich sklopení dopředu zatáhněte za spodní tyč v zadní části sedadla.
Missing Image
POZOR   POZOR:  Vždy, když je zadní sedadlo překlopeno dopředu, upevněte je kotvicím popruhem na přední opěrku hlavy. Pokud to neuděláte, může sedadlo spadnout dozadu.

Když jsou sedadla překlopena, vytáhněte kotvicí popruhy a upevněte je na přední opěrky hlavy, aby sklopená sedadla držela ve svislé poloze.
Vrácení sedadel do polohy pro sezení
Missing Image
POZOR   POZOR:  Při překlápění sedadel dolů buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že v uchycovacím otvoru na podlaze není písek, kameny nebo jiné předměty, které by mohly bránit uchycení sedadla.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Dbejte na to, aby v ukládacích prostorech pod zadními sedadly nebyly žádné předměty, které by se při překlápění sedadel dolů mohly poškodit.

Před překlopením sedadel zpět dolů zatáhněte za spodní tyč na zadní straně každého sedadla a zkontrolujte, zda jsou západky v uvolněné poloze.
Missing Image
Poznámka:   Je-li překlopeno dopředu jedno nebo obě krajní sedadla společně se středním sedadlem, krajní sedadla se musejí překlopit zpět jako první.
POZOR   POZOR:  Když se kotvicí popruh odpojí od opěrky hlavy, navine se zpět do sedačky. Dávejte pozor, aby vám popruh při navíjení nezachytil prsty.

Uvolněte kotvicí popruhy.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se zacloumáním za horní okraj opěradla nebo pokusem o zvednutí sedáku, že sedadlo je bezpečně uchyceno.

Sklopte sedadla dolů, až se uchytí.
Zvedněte opěradla a dbejte na to, aby se bezpečně zaaretovala ve svých úchytech.
POZOR   POZOR:  Při rozkládání opěradla se přesvědčte, že jsou pásy viditelné, a nejsou schovány za sedadlem.

Zadní bezpečnostní pásy na krajních sedadlech by se měly umístit do vodítek.
Demontáž sedadel
Aby se zvětšil objem zavazadlového prostoru, je možno zadní sedadla zcela vymontovat.
Sklopte sedadla dopředu. Viz Sklápění sedadel dopředu.
Sklopte sedadlo, které chcete demontovat, do úhlu asi 45 stupňů vzhledem k podlaze.
Missing Image
Se sedadlem v této poloze zatlačte obě červeně označené páky dolů, aby se uzavírací čelisti natočily do otevřené polohy.
Missing Image
POZOR   POZOR:  Zadní sedadla jsou těžká. Při zvedání sedadel buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.

Abyste mohli sedadla odmontovat od upevňovací tyče na podlaze, držte je pod úhlem asi 45 stupňů vzhledem k podlaze.
Vyjměte sedadla.
Montáž sedadel
Missing Image
POZOR   POZOR:  Při překlápění sedadel dolů buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že v uchycovacím otvoru na podlaze není písek, kameny nebo jiné předměty, které by mohly bránit uchycení sedadla.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Dbejte na to, aby v ukládacích prostorech pod zadními sedadly nebyly žádné předměty, které by se při překlápění sedadel dolů mohly poškodit.

Dbejte na to, aby obě uchycovací čelisti byly otočeny do otevřené polohy.
Při instalaci sedadel spusťte sedadlo na upevňovací tyč na podlaze. Sedadlo by se přitom mělo držet pod úhlem přibližně 45 stupňů vzhledem k podlaze.
Missing Image
Před překlopením sedadel zpět dolů zatáhněte za spodní tyč na zadní straně každého sedadla a zkontrolujte, zda jsou západky v uvolněné poloze.
Zatlačte sedadlo dolů, až se uchytí.