UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používání této funkce při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

Vyhřívání předních sedadel se ovládá točítky na přístrojové desce. Pro nalezení položky: Viz  Quick start . 
Maximální teploty se dosáhne po pěti nebo šesti minutách. Teplota se reguluje termostatem.
Vyhřívání sedadel bude fungovat pouze tehdy, je-li zapalování zapnuto.