Missing Image
Pro udržování předem vychlazených nápojů nebo potravin ve vychlazeném stavu. Zapnutí a vypnutí se provede stisknutím tlačítka. Funguje jen při zapnutém zapalování.