Viz zvláštní příručka k audiosystému.
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing ImageMissing Image