Missing Image
AVozidla bez bezklíčového systému
BVozidla s bezklíčovým systémem
Polohy spínače zapalování
Poloha 0
POZOR   POZOR:  Nikdy nevracejte klíč do polohy 0, pokud je vozidlo v pohybu.

Zapalování vypnuto.
Poloha I
Zámek volantu odemčen. Zapalování a všechny hlavní elektrické obvody jsou odpojeny. Klíč zapalování by se v této poloze neměl nechávat příliš dlouho, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení akumulátorové baterie.
Poloha II
Zapalování zapnuto, všechny elektrické obvody jsou funkční. Varovné a indikační kontrolky se rozsvítí. Je to poloha klíče pro jízdu a musí být zvolena také tehdy, je-li vozidlo taženo.
Poloha III
Nastartujte motor. Uvolněte klíč, jakmile motor naskočí.