Všechna vozidla
POZOR   POZOR:  Pokud motor nelze nastartovat, podívejte se na pokyny týkající se odpojovače přívodu paliva.   Viz   Uzavírací ventil paliva

Volnoběžné otáčky motoru po nastartování
Volnoběžné otáčky, které má motor ihned po nastartování, se mění v závislosti na teplotě motoru.
Pokud je motor studený, dojde k automatickému zvýšení volnoběžných otáček, aby došlo k co nejrychlejšímu ohřátí katalyzátoru. Tím je zajištěno, aby se emise vozidla udržely na minimálních hodnotách.
Volnoběžné otáčky se budou současně s ohříváním katalyzátoru pomalu snižovat.
Kromě vozidel s motorem na alternativní palivo
Studený/horký motor
POZOR   POZOR:  Při teplotách pod -20 °C otočte klíč zapalování před startováním motoru alespoň na jednu sekundu do polohy II. Tím se zajistí dosažení maximálního tlaku paliva.

Sešlápněte plně pedál spojky a startujte motor, aniž byste se dotkli pedálu plynu.
Pokud se motor během 15 sekund nerozběhne, počkejte chvíli a postup zopakujte.
Jestliže motor nenastartuje ani na třetí pokus, počkejte 10 sekund a postupujte podle procedury pro přeplavený motor.
Máte-li při teplotách nižších než -25 ºC potíže se startováním, sešlápněte pro podpoření startování pedál plynu do ¼ až ½ dráhy.
Přeplavený motor
Sešlápněte plně pedál spojky.
Pomalu plně sešlápněte plynový pedál, přidržte jej v této poloze a nastartujte motor.
Jestliže motor nenastartuje, zopakujte postup pro studený/horký motor.
Vozidla s motorem na alternativní palivo
Startování při nízkých okolních teplotách
Očekává-li se, že teplota klesne pod -15°C a jezdí-li vozidlo na bioetanol E 85, měli byste pro usnadnění startování použít ohřívač bloku motoru.
Očekává-li se, že teplota zůstane pod -15°C, doporučuje se zvýšit podíl benzínu v nádrži jejím doplněním 95oktanovým bezolovnatým benzínem, není-li už nádrž plná. Cca 10 litrů benzínu dokáže v nádrži naplněné ze ¾ snížit podíl bioetanolu E 85 z 85 % na 70 %.
Pokud je nádrž za velmi nízkých teplot naplněna samotným bioetanolem E 85 a nelze použít ohřívač bloku motoru, můžete mít potíže s nastartováním motoru.
Pokud motor nenastartuje, postupujte následovně:
  1. Sešlápněte pedál plynu do 1/3 dráhy až plného plynu.
  2. Otočte klíčkem zapalování do polohy III.
  3. Ihned, jakmile motor nastartuje, uvolněte klíček zapalování a postupně, jak narůstají otáčky motoru, uvolňujte pedál plynu.
  4. Pokud motor nenastartuje, úplně sešlápněte pedál plynu a zopakujte kroky 2 a 3.
Během startování jsou vstřikovače paliva při sešlápnutí pedálu plynu vypnuté. Toho lze po několika neúspěšných pokusech o nastartování využít k vypuštění přílišného množství paliva z rozdělovacího/sběrného sacího potrubí.
Po odpojení autobaterie nebo po změně druhu paliva mohou kolísat volnoběžné otáčky. Po 10 až 30 sekundách se však ustálí.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Missing Image
Vozidla s manuální převodovkou
Poznámka:   Nesešlápnete-li pedál spojky, zobrazí se na informačním displeji zpráva.
Sešlápněte pedál spojky.
Vozidla s automatickou převodovkou
Poznámka:   Nesešlápnete-li pedál brzdy, zobrazí se na informačním displeji zpráva.
Sešlápněte pedál brzdy.
Všechna vozidla
Zatlačte spínač zapalování dovnitř a otočte jej do polohy zapnutí zapalování a startování motoru.
Jakmile systém rozpozná pasivní klíč, motor je možno nastartovat. Není-li zjištěn pasivní klíč, zobrazí se na informačním displeji PASSIVE KEY NOT DETECTED.