Studený/horký motor
Sešlápněte spojkový pedál, aniž byste se dotkli plynového pedálu.
Missing Image  Otočte klíček do polohy II a ujistěte se, že se rozsvítila kontrolka žhavicích svíček.
Než začnete startovat motor, počkejte, až kontrolka zhasne, a pak roztáčejte motor bez přestávky, dokud nenaskočí.
Jestliže se motor nerozběhne, opakujte celý postup startování.
Při nízkých teplotách pod -15 ºC může být nezbytné zapnout startér až na 30 sekund. Pokud takové podmínky trvají delší dobu, doporučujeme používat ohřívač bloku motoru.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Missing Image
Vozidla s manuální převodovkou
Poznámka:   Nesešlápnete-li pedál spojky, zobrazí se na informačním displeji zpráva.
Sešlápněte pedál spojky.
Vozidla s automatickou převodovkou
Poznámka:   Nesešlápnete-li brzdový pedál, zobrazí se na informačním displeji zpráva.
Sešlápněte brzdový pedál.
Všechna vozidla
Zatlačte spínač zapalování dovnitř a otočte jej do polohy zapnutí zapalování a startování motoru.
Jakmile systém rozpozná pasivní klíč, motor je možno nastartovat. Není-li zjištěn pasivní klíč, zobrazí se na informačním displeji PASSIVE KEY NOT DETECTED (nezjištěn pasivní klíč).
Startování motoru náhradním klíčem
Missing Image
Sestavte náhradní klíč. Viz  Keyless entry . 
Vložte náhradní klíč do spínače zapalování.
Zatlačte spínač zapalování dovnitř a otočte jej do polohy zapnutí zapalování a startování motoru.