Missing Image
POZOR   POZOR:  Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru.

Poznámka:   Při posunu zadních sedadel do komfortní polohy odklopte kryt od přední hrany.
Odpojte dva zvedací popruhy na záOových dveřích. Odklopte kryt od přední hrany. Uvolněte kryt z upevňovacích bodů a vyjměte jej.
Při zpětné instalaci dbejte na to, aby byl kryt řádně zajištěn v upevňovacích bodech.