POZOR   POZOR:  Pokud tažné zařízení zrovna nepoužíváte, pak odpojené rameno vždy přepravujte bezpečně upevněné v zavazadlovém prostoru.
POZOR   POZOR:  Upevňování ramena tažného zařízení věnujte maximální pozornost, protože na tom závisí bezpečnost vozidla a přívěsu.
POZOR   POZOR:  Při nasazování či odpojování ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje. Neupravujte spojku přívěsu. Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.

Missing Image
Odemknutí mechanizmu ramena tažného zařízení
Missing Image
 1. Sejměte ochranný kryt otvoru pro klíč.
 2. Zasuňte dovnitř klíč a pro odemnutí jím otočte proti směru chodu hodinových ručiček (1).
 3. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nezacvakne (2).
 4. Červená značka na ručním kolečku musí být v zákrytu s bílou značkou na kouli tažného zařízení.
 5. Uvolněte točítko. Rameno tažného zařízení je odemknuté.
Nasazení ramena tažného zařízení
POZOR   POZOR:  Rameno tažného zařízení se smí nasazovat pouze úplně odemknuté.

Missing Image
 1. Vytáhněte zátku (1).
 2. Nasaďte rameno tažného zařízení vertikálně a tlačte je nahoru, dokud nezapadne (2). Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
 3. Zelená značka na ručním kolečku musí být v zákrytu s bílou tečkou na kouli tažného zařízení.
 4. Pro uzamknutí otočte klíčem ve směru chodu hodinových ručiček a vyjměte klíč (3).
 5. Nasaďte ochranný kryt otvoru pro klíč.
Jízda s přívěsem
Missing Image
POZOR   POZOR:  Nemůže-li být splněna kterákoli z níže uvedených podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte je zkontrolovat řádně vyškolenými techniky.

Před jízdou se ujistěte, je-li koule tažného zařízení řádně uzamknuta. Kontrola:
 • Zelená značka na ručním kolečku je v zákrytu s bílou tečkou na kouli tažného zařízení.
 • ruční kolečko (A) je správně upevněno k ramenu tažného zařízení,
 • vyjmuli jste klíč (B),
 • rameno tažného zařízení je bezpečně usazeno ve správné poloze. Při zkoušce škubnutím se nesmí hýbat.
Odpojení ramena tažného zařízení
POZOR   POZOR:  Nikdy neodemykejte rameno tažného zařízení, je-li připojen přívěs.

Missing Image
 1. Odpojte přívěs.
 2. Sejměte ochranný kryt otvoru pro klíč.
 3. Zasuňte dovnitř klíč a pro odemknutí jím otočte proti směru chodu hodinových ručiček (1).
 4. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte ruční kolečko, otočte jím ve směru chodu hodinových ručiček až na doraz (2) a odeberte rameno tažného zařízení (3).
 5. Uvolněte točítko.
Při odemknutí tímto způsobem lze rameno tažného zařízení kdykoli nasadit zpět.
Vložte zátku do jejího sedla (4).
Údržba
POZOR   POZOR:  Před mytím vozidla párou odpojte rameno tažného zařízení a nasaďte na jeho sedlo ochrannou zátku.

Udržujte tažné zařízení v čistotě. V pravidelných intervalech mažte ložiska, kluzné plochy a aretační kuličky mazacím tukem neobsahujícím pryskyřice nebo olejem a zámek grafitem.
Poznamenejte si číslo klíče. V případě ztráty jsou náhradní klíče k dostání u výrobce, po uvedení třímístného kódu klíče.