POZOR   POZOR:  Elektrický systém svého vozidla žádným způsobem neupravujte. Opravy elektrického systému, výměnu relé a pojistek pro vysoké proudy přenechte vyškolených technikům.
POZOR   POZOR:  Před výměnou pojistky vypněte zapalování a všechna elektrická zařízení.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vadnou pojistku nahrazujte vždy novou pojistkou stejné hodnoty.

Poznámka:   Spálenou pojistku poznáte podle přerušeného vlákna.
Poznámka:   Veškeré pojistky, kromě vysokoproudových pojistek, se instalují zasunutím.
Poznámka:   Vytahovač pojistek je umístěn ve víku pojistkové skříňky v motorovém prostoru.