POZOR   POZOR:  Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. V určitých případech mohou poškodit motor.

Poznámka:   Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5 000 km.
Missing Image
A16V/1.6 Duratec-16V/1.6 Duratec 16V Ti-VCT
B1.8 Duratec-HE/2.0 Duratec-HE
Missing Image
C1.6 Duratorq-TDCi
D1.8 Duratorq-TDCi
E2.0 Duratorq-TDCi
Poznámka:   Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
Poznámka:   Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje.
Poznámka:   Po zahřání se objem oleje zvýší. Hladina může z tohoto důvodu být i několik mm nad značkou MAX.
Vytáhněte měrku motorového oleje a otřete ji čistou netřepivou látkou. Pro kontrolu hladiny motorového oleje měrku motorového oleje zasuňte zpět a znovu ji vytáhněte.
Ujistěte se, že je hladina oleje mezi značkami MIN a MAX. Pokud tomu tak je, olej nedoplňujte. Pokud je na značce MIN, okamžitě doplňte.
Kryt motoru
Vozidla s motorem 1.8 Duratec-HE/2.0 Duratec-HE
Missing Image
Poznámka:   Při demontáži krytu motoru je nutné nejprve demontovat prodloužení olejového filtru. Zvedněte svorku zabraňující otáčení pomocí šroubováku a odšroubujte nástavec proti směru hodinových ručiček .
Doplňování oleje
Missing Image
POZOR   POZOR:  Nesnímejte plnicí víko motorového oleje za běhu motoru.

Sejměte plnicí víko motorového oleje.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedoplňujte olej nad značku MAX.

Doplňte olejem, který splňuje specifikace Ford.   Viz   Technická data
Nasaďte plnicí víko motorového oleje. Otáčejte jím, dokud neucítíte silný odpor.