Missing Image
POZOR   POZOR:  Dbejte na to, aby se chladicí kapalina nedostala do styku s pokožkou nebo do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a navštivte lékaře.

Poznámka:   Zvýšené opotřebení brzd může způsobit pokles hladiny kapaliny. Nedoplňujte brzdovou kapalinu, pokud nepoklesne pod značku MIN.
Brzdový a spojkový hydraulický systém je zásobován z téže nádržky.
Hladina kapaliny musí být mezi značkami MIN a MAX na boku nádržky.