Missing Image
Přední a zadní ostřikovače jsou zásobovány z téže nádržky.
Po doplnění nasaOte zpět víko.