UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Ujistěte se, že používáte správné matice kol pro typ kol, na nichž máte nasazené zimní pneumatiky.

Pokud používáte zimní pneumatiky, ujistěte se, že jsou nahuštěny na správný tlak. Viz   .