Systém se uvede do pohotovosti, jakmile se zamkne vozidlo, a působí jako odstrašující prostředek proti neoprávněným osobám pokoušejícím se otevřít dveře, kapotu nebo zavazadlový prostor nebo vyjmout autorádio.
Jestliže neoprávněná osoba otevře dveře, zavazadlový prostor nebo kapotu, rozezvučí se poplach na 30 sekund. Výstražná světla budou blikat po dobu pěti minut.
Při jakémkoli pokusu o nastartování motoru bez správného klíče nebo pokusu o demontáž audiosystému se znovu spustí poplach.
Automatické zpoždění odjištění
20 sekund, o které je zpožděno odjištění, začíná zavřením kapoty, zavazadlového prostoru a všech dveří.
Snímače interiéru
Missing Image
POZOR   POZOR:  Tento systém pracuje správně, jen když jsou všechna okna včetně střešního okna úplně zavřena. Navíc se nesmí zakrývat snímače umístěné ve svítilně osvětlení interiéru. Systém by se neměl aktivovat, pokud jsou uvnitř vozidla osoby, zvířata nebo jiné pohyblivé předměty.

Poznámka:   Pokud je skládací střecha otevřená, snímače interiéru nejsou aktivní.
Toto poplašné zařízení pracuje jako odstrašující prvek proti neoprávněnému vniknutí do vozidla snímáním jakéhokoliv pohybu uvnitř vozidla.
Při neoprávněném vniknutí do interiéru vozidla se spustí poplach stejným způsobem jako u bezpečnostního systému proti krádeži.
Snímače jsou umístěny ve svítilně osvětlení interiéru.
Pouze kabriolet
Pokud je skládací střecha otevřená, snímače interiéru automaticky nejsou aktivní.
Všechny kromě Británie a Irska
Poplašné zařízení se snímači pohybu v interiéru se odjišťuje současně se systémem dvojitého zamykání.
Pouze Británie a Irsko
Poplašné zařízení se snímači pohybu v interiéru se zapíná současně se systémem centrálního zamykání.
Pro deaktivaci snímačů interiéru:
Vozidla bez bezklíčového systému
Missing Image
Stiskněte horní část spínače vedle rukojeti dveří řidiče.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Missing Image
Stiskněte spodní část spínače vedle rukojeti dveří řidiče.