Seřízení hlavové opěrky
POZOR   POZOR:  Sedí-li na zadním sedadle cestující, zvedněte zadní hlavovou opěrku.
POZOR   POZOR:  Použijete-li na zadních sedadlech dětskou sedačku směřující dopředu, pak z tohoto sedadla vždy vyjměte hlavovou opěrku.

Missing Image
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její vršek končil ve stejné výšce jako vaše hlava.
Vyjmutí hlavové opěrky
Stiskněte zajišťovací tlačítka a vyjměte hlavovou opěrku ven.