Missing Image
Abez AFS
Bs AFS
Nastavení AFS světlometů při tlumených světlech závisí na směru a rychlosti vozidla. Při jízdě v noci tak dochází ke zlepšení viditelnosti a zároveň je omezeno oslňování protijedoucích řidičů.
Světlomety se pohybují, i pokud je vozidlo v klidu a je otáčeno volantem. Aby se zabránilo oslňování protijedoucích vozidel, pohybují se pouze směrem ke straně spolujezdce.
Systém není funkční, je-li zapnuto denní jízdní osvětlení nebo při zařazené zpátečce.
Pro aktivaci funkce AFS při zapnutí denního jízdního osvětlení otočte ovladač světel do polohy C.   Viz   Ovládání osvětlení
Při závadě systému se na informačním displeji objeví zpráva a kontrolka světlometů bliká.   Viz   Informační hlášení.  Světlomety se přesunou do pevné střední polohy nebo do polohy tlumených světel. Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.