POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Světlomet
Před výměnou žárovky může být nutné demontovat sestavu čelního světlometu.   Viz   Demontování světlometu
Halogenový světlomet
Missing Image
ADálkové světlo a denní provozní světlo
BPřední obrysová světla
CTlumené světlo.
DPřední směrové světlo.
Missing Image
ADálkové světlo a denní provozní světlo
BPřední obrysová světla
CTlumené světlo.
DPřední směrové světlo.
Dálkové světlo a světlo denního svícení
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Přední obrysové světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
 1. Zatlačte na výstupky na objímce a vyjměte objímku společně se žárovkou.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Tlumené světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu.
 1. Vyjměte žárovku.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Přední směrové světlo
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Světlomet s diodami LED
Missing Image
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Přední mlhové světlo
Přistupte ke spodní straně vozidla před předním kolem.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Přední mlhová světa se vyrábějí také v provedení s diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Boční směrové světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní světlo
Před výměnou žárovky je nutné sestavu zadního světla demontovat. Viz  Removing a Rear Lamp . 
Zadní světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Brzdové světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní směrová svítilna
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Poznámka:   Zadní směrová světla se vyrábějí také v provedení s diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zpětný světlomet
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Světlo osvětlení SPZ
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Přídavné brzdové světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní mlhové světlo
Přistupte ke spodní straně vozidla za zadním kolem.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.