POZOR   POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se za nízké viditelnosti (např. za mlhy ve dne) čelní světlomety nezapnou, budete muset do fungování systému zasáhnout.

Image Shown Without Description
Pokud je ovládání osvětlení v poloze pro automaticky spínané světlomety, čelní světlomety se rozsvítí při nízké viditelnosti nebo při aktivaci stěračů.
 Světlomety zůstanou po vypnutí zapalování po určitý čas svítit. Pomocí ovládacích prvků na informačním displeji můžete nastavit dobu, po kterou světlomety zůstanou svítit.
Poznámka:   Pokud jsou zapnuty automaticky spínané světlomety, nelze zapnout dálková světla, dokud systém nezapne tlumená světla.
Aktivace čelních světlometů stěrači čelního skla
Jsou-li aktivovány automaticky spínané světlomety, zapnou se čelní světla do 10 sekund po zapnutí stěračů. Zhasnou přibližně 60 sekund po vypnutí stěračů čelního skla.
Světlomety se při aktivování stěračů nezapnou:
  • při jednom setření,
  • při použití ostřikovačů čelního skla,
  • když jsou stěrače v režimu přerušovaného stírání.
Poznámka:   Jsou-li aktivovány automaticky spínané světlomety a automatické stírání, zapnou se čelní světla při nepřerušovaném stírání čelního skla.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK