Čelní světlomety je možné po vypnutí zapalování zapnout přitažením páčky směrových světel směrem k sobě. Uslyšíte krátký tón. Ponecháte-li dveře otevřené po dobu 3 minut, světlomety automaticky zhasnou. Zhasnou rovněž po 30 sekundách po uzavření posledních dveří. Tuto funkci vypnete opětovným přitažením páčky směrových světel k sobě nebo zapnutím zapalování.