K ovládání oken ve chvíli, kdy je vypnuté zapalování, můžete použít dálkové ovládání.
Poznámka:   Tuto funkci můžete povolit či zakázat na informačním displeji, případně navštivte autorizovaného prodejce.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Aby tato funkce fungovala, nesmí být aktivní zpožděné ovládání příslušenství.
Otevření oken
Okna můžete otevřít pouze po krátkou dobu po odemčení vozidla dálkovým ovládáním. Podržením tlačítka odemykání na dálkovém ovládání po odemčení vozidla otevřete okna a střešní okno otevřete do větrací polohy. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.
Zavření oken
POZOR   POZOR:  Před zavíráním oken a střešního okna se ujistěte, že jejich dráha není ničím blokována a že se v blízkosti otvoru oken nenachází děti ani zvířata.

Okna a střešní okno zavřete podržením tlačítka zamykání na dálkovém ovládání. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK