Vozidlo je vybaveno čističem vzduchu kabiny, jehož použití se pojí s následujícími výhodami:
  • Zvyšuje pohodlí při řízení tím, že ze vzduchu v interiéru odstraňuje poletující částice.
  • Zvyšuje čistotu vnitřního prostoru.
  • Chrání součásti systému regulace klimatu před nánosy částic.
Čistič vzduchu kabiny najdete za odkládací schránkou.
Poznámka:   Čistič vzduchu kabiny je třeba vždy mít namontovaný. Tím zabráníte průniku cizích předmětů do systému. Pokud systém uvedete do provozu a čistič není namontovaný, může dojít ke zhoršení jeho fungování nebo poškození.
Čistič vyměňujte v pravidelných intervalech.
Další informace o čističi vzduchu kabiny a službu výměny čističe vám poskytne autorizovaný prodejce.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK