POZOR   POZOR:  Lidé, kteří mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit popáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s tepelněizolačními vlastnostmi, například potah nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Do sedáku a opěradla sedadla nezasunujte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Neobsluhujte vyhřívané sedadlo, pokud na něj byla vylita voda nebo jiná kapalina. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
  • Vyhřívaná sedadla neobsluhujte, pokud není motor v provozu. To by mohlo vést k vybití autobaterie.
Image Shown Without Description
Stisknutím symbolu vyhřívaného sedadla můžete procházet různá nastavení vyhřívání a vypnutí. Teplejší nastavení jsou označena větším počtem svítících kontrolek.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK