POZOR   POZOR:  Delší jízda na volnoběh vyššími rychlostmi může mít za následek přehřátí motoru a výfukové soustavy, což může způsobit požár nebo poškození některých dílů.
POZOR   POZOR:  S vozidlem nejezděte, neparkujte ani jej nenechávejte stát s motorem běžícím naprázdno na suchém trávníku nebo jiném suchém povrchu. Emisní systém zahřívá motorový prostor a výfukovou soustavu, čímž se zvyšuje riziko požáru.
POZOR   POZOR:  V uzavřených garážích a jiných prostorech nestartujte motor. Výfukové plyny jsou jedovaté. Před nastartováním vždy otevřete dveře garáže. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
POZOR   POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru se může vozidlo během prvních přibližně 10 km chovat nezvykle. Děje se tak z toho důvodu, že systém správy motoru se musí nejprve zkalibrovat podle motoru. Jakýchkoliv nezvyklých jízdních vlastností si během tohoto období nemusíte všímat.
Systém hnacího ústrojí splňuje všechny požadavky ohledně pulzního elektrického pole a rádiového šumu obsažené v kanadské normě týkající se interference rádiových zařízení.
Před a během startování nesešlapujte plynový pedál. Plynový pedál sešlápněte pouze v případě, že máte potíže s nastartováním.