POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Výfuk bude vyzařovat značné množství tepla během provozu motoru i po vypnutí motoru. Hrozí nebezpečí požáru.

Jízda s katalyzátorem
POZOR   POZOR:  Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.
POZOR   POZOR:  Neprotáčejte motor dlouhou dobu.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte běžet motor s odpojenou zapalovací svíčkou.
POZOR   POZOR:  Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje
POZOR   POZOR:  Nikdy nevypínejte zapalování za jízdy.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK