Poznámka:   Občasný hluk z oblasti brzd je zcela normální.Pokud se z oblasti brzd ozývá stálé skřípání nebo vrzání, může být brzdové obložení opotřebené.Nechejte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud při brzdění volant trvale vibruje nebo cuká, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Na kolech se může usazovat prach z brzd, dokonce i v běžných jízdních podmínkách. Určité množství prachu je stejně jako opotřebení brzd nevyhnutelné a nepřispívá k hlučnosti brzd.   Viz   Čištění kol
Poznámka:   V závislosti na zákonech a předpisech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, mohou při intenzivním brzdění blikat výstražná světla. Poté mohou výstražná světla blikat také tehdy, když vaše vozidlo zastavuje.
 Mokré brzdy vedou ke snížení brzdného účinku. Při výjezdu z myčky nebo vody několikrát mírně sešlápněte brzdový pedál, abyste osušili brzdy.
Potlačení akcelerátoru brzdou
Pokud pedál akcelerátoru uvízne nebo se zadrhne, řádně sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo začne zpomalovat a výkon motoru se sníží. Dojde-li k takové situaci, sešlápněte brzdový pedál a vozidlo zastavte.Přesuňte volič převodovky do polohy pro parkování (P), vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Zkontrolujte, zda cokoli nebrání pohybu pedálu akcelerátoru. Pokud nenaleznete zjevnou příčinu problému a potíže i nadále přetrvávají, nechte vozidlo odtáhnout do servisu nejbližšího autorizovaného prodejce.
Brzdový asistent
 Brzdový asistent zjišťuje prudké brzdění tím, že měří rychlost sešlápnutí brzdového pedálu. Systém zajišťuje maximální brzdný účinek po dobu sešlápnutí pedálu.V kritických situacích také dovede zkrátit brzdnou vzdálenost.
Protiblokovací brzdový systém
Tento systém pomáhá řidiči udržet kontrolu nad řízením při nouzovém brzdění tak, že brání zablokování kol.
Image Shown Without Description   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Krátce se rozsvítí také po zapnutí zapalování, aby oznámila, že je funkční. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
 Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Krátce se rozsvítí také po zapnutí zapalování, aby oznámila, že je funkční. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK