PRINCIP FUNGOVÁNÍ
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
POZOR   POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad systémem a zásah v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
POZOR   POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
POZOR   POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.
POZOR   POZOR:  Za studeného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
POZOR   POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, systém nebude fungovat.
POZOR   POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
POZOR   POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Snímač je umístěn v blízkosti zpětného zrcátka.
Poznámka:   Udržujte čelní sklo čisté a odstraňujte z něj ptačí trus, hmyz, sníh, led a další nečistoty.
Poznámka:   Pokud je kamera zablokována nebo čelní sklo poškozeno, systém nemusí fungovat.
Poznámka:   Systém mezi zapnutím a vypnutím zapalování ukládá nastavení zapnutí a vypnutí v nabídce na informačním displeji.
Poznámka:   Pokud je v nabídce aktivován, bude aktivní při rychlostech nad 64 km/h. Při rychlosti nižší, než je rychlost aktivace, bude na informačním displeji zobrazeno upozornění, že systém není k dispozici.
Systém automaticky monitoruje styl jízdy pomocí různých vstupů, včetně snímače přední kamery.
Pokud systém zjistí, že vaše pozornost při řízení klesla pod určitou míru, upozorní vás zvukovým signálem a zprávou na přístrojovém panelu.
POUŽITÍ VÝSTRAHY PRO ŘIDIČE
Zapínání a vypínání systému
Systém se zapíná a vypíná pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Když je systém aktivní, monitoruje míru pozornosti na základě stylu jízdy vzhledem ke značení pruhů a dalších faktorů.
Výstrahy systému
Poznámka:   Systém neposkytuje varování do rychlosti přibližně 64 km/h.
Systém varování má dvě fáze. Nejdříve vás systém krátce upozorní, že si máte odpočinout. Tato zpráva se zobrazí jen na krátkou dobu. Pokud systém detekuje další pokles pozornosti při řízení, může na informačním displeji zobrazit další varování na delší dobu. Stisknutím tlačítka OK na volantu můžete varování zrušit.
Displej systému
Když je systém aktivní, je spuštěn automaticky na pozadí a aktivuje varování podle potřeby. Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Míra pozornosti je znázorněna šesti kroky na barevném pruhu.
Image Shown Without Description
Aktuální hodnocení vaší pozornosti je v obvyklém rozsahu.
Image Shown Without Description
Aktuální hodnocení vaší pozornosti signalizuje, že si máte co nejdříve odpočinout.
Při snižování vypočítané úrovně pozornosti se stavový panel posunuje zleva doprava. Když se signalizace blíží k ikoně odpočinku, mění se barva ze zelené na žlutou a poté na červenou.
Žlutá poloha znamená aktivaci prvního varování a červená poloha znamená aktivaci druhého varování.
Poznámka:   Pokud se zobrazilo varování, doporučujeme naplánovat odpočinek, i když je aktuální hodnocení v obvyklém rozsahu.
Poznámka:   Pokud snímač kamery nemůže detekovat značení jízdních pruhů nebo pokud rychlost vozidla klesne přibližně pod 64 km/h, změní se signalizace míry pozornosti krátce na šedou barvu a zpráva na informačním displeji informuje, že systém není k dispozici.
Restart systému
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
  • vypnutím a opětovným zapnutím zapalování,
  • zastavením vozidla a otevřením a zavřením dveří řidiče.