POZOR   POZOR:  Tažný hák je opatřen levostranným závitem. Při montáži jím otáčejte proti směru hodinových ručiček a nakonec ověřte řádné dotažení. Pokud tak neučiníte, tažný hák se může uvolnit.

Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením, nelze k zádi připojit vlečné oko. K tažení vozidla použijte tažné zařízení.
Pokud má kryt zářez, k jeho otevření použijte vhodný nástroj. V opačném případě stiskněte horní stranu krytu a otevřete jej.
Přední tažný hák
Image Shown Without Description
Místo je k dispozici v úložném prostoru pod podlahou za předními sedadly.
Tažný hák musí být vždy uložen ve vozidle.
Sejměte kryt a namontujte tažný hák.
Zadní tažný hák
Image Shown Without Description

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK