POZOR   POZOR:  Pokud budete pokračovat v jízdě s přehřívajícím se motorem, může motor bez varování zhasnout. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

Pokud se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru dostane k horní mezní poloze, motor se přehřívá.   Viz   Měřicí ukazatele
Pokud se motor přehřívá, můžete s vozidlem jet pouze na krátkou vzdálenost. Vzdálenost, kterou bude možné ujet, záleží na okolní teplotě, zatížení vozidla a terénu. Motor bude po určitou dobu pokračovat v chodu se sníženým výkonem.
 Bude-li teplota motoru i nadále růst, omezí se přívod paliva do motoru.Klimatizace se vypne a ventilátor chlazení motoru bude trvale v chodu.
  1. Postupně zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
  1. Okamžitě vypněte motor, abyste zabránili těžkému poškození motoru.
  1. Vyčkejte, až motor vychladne.
  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
  1. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.