POZOR   POZOR:  Používejte podlahové rohožky, které jsou tvarovány podle prostoru pro nohy ve vašem vozidle a které neblokují oblast pedálů. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Pedály, které se nemohou volně pohybovat, mohou způsobit ztrátu řízení vozidla a zvýšit nebezpečí vážného zranění osob.
POZOR   POZOR:  Podlahovou rohožku zajistěte oběma záchytnými mechanismy, aby nesklouzla a nebránila v pohybu pedálů. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Na původní podlahové rohožky v prostoru pro nohy neumisťujte žádné další podlahové rohožky ani jinou krytinu. Mohlo by dojít k tomu, že by podlahová rohožka zasahovala do dráhy pedálů. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Vždy zajistěte, aby za jízdy nemohly do prostoru pro nohy řidiče spadnout žádné předměty. Neupevněné předměty se mohou zachytit pod pedály a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.

Image Shown Without Description
Při montáži podlahových rohožek, které mají očka, umístěte očko podlahové rohožky na záchytný výstupek a zatlačte, aby došlo k zajištění. Opakujte pro všechna očka na podlahové rohožce.
Při demontování podlahových rohoží postupujte opačným způsobem než při montáži.
Poznámka:   Pravidelně kontrolujte, zda jsou podlahové rohožky řádně připevněné.