Image Shown Without Description  Spínač výstražné funkce směrových světel se nachází na přístrojové desce.
Výstražná světla je třeba použít, když vaše vozidlo představuje nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.
Zapnutí/vypnutí výstražných světel
Image Shown Without Description  Výstražná světla zapnete stisknutím tohoto tlačítka.
Výstražná světla vypnete opětovným stisknutím tlačítka.
Poznámka:   Všechna směrová světla začnou blikat.
Poznámka:   Dlouhé používání výstražných světel může mít za následek vybití akumulátoru.
Poznámka:   V závislosti na zákonech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, se výstražná světla mohou zapnout také při intenzivním brzdění.
Kontrolka výstražných světel
Image Shown Without Description  Tato kontrolka bliká, když jsou zapnuta výstražná světla.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK