Image Shown Without Description  Spínač výstražné funkce směrových světel se nachází na přístrojové desce.
Výstražná světla je třeba použít, když vaše vozidlo představuje nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.
Zapnutí/vypnutí výstražných světel
Image Shown Without Description  Výstražná světla zapnete stisknutím tohoto tlačítka.
Výstražná světla vypnete opětovným stisknutím tlačítka.
Poznámka:   Všechna směrová světla začnou blikat.
Poznámka:   Dlouhé používání výstražných světel může mít za následek vybití akumulátoru.
Poznámka:   V závislosti na zákonech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, se výstražná světla mohou zapnout také při intenzivním brzdění.
Kontrolka výstražných světel
Image Shown Without Description  Tato kontrolka bliká, když jsou zapnuta výstražná světla.