POZOR   POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte palivovou soustavu zkontrolovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, zranění nebo dokonce smrt.

Vozidlo je vybaveno funkcí odpojení palivového čerpadla, která v případě středně těžké či těžké srážky odpojí přívod paliva k motoru. Ne každý druh nárazu způsobí odpojení přívodu paliva.
Dojde-li po srážce k vypnutí motoru vozidla, můžete jej opět nastartovat. U vozidel vybavených systémem úschovy klíčů (key system):
  1. Vypněte zapalování.
  2. Přepněte spínač do spouštěcí polohy.
  3. Vypněte zapalování.
  4. Zapněte zapalování, aby se znovu aktivovalo palivové čerpadlo.
U vozidel se startovacím tlačítkem:
  1. Zapalování vypnete stisknutím tlačítka START/STOP.
  2. Sešlápnutím brzdového pedálu a stisknutím tlačítka START/STOP zapněte zapalování.
  3. Aby bylo možné vypnout zapalování, je nutné sundat nohu z brzdového pedálu a stisknout tlačítko START/STOP.
  4. O nastartování motoru se můžete pokusit buď tím způsobem, že sešlápnete brzdový pedál a stisknete tlačítko START/STOP nebo že zapnete zapalování pouze stisknutím tlačítka START/STOP, ale tentokrát přitom nesešlapujte brzdový pedál. Palivovou soustavu lze znovu zapnout oběma způsoby.
Poznámka:   Při pokusu o opětovné nastartování vozidla poté, co došlo k odpojení přívodu paliva, se vozidlo ujistí, že je bezpečné různé systémy znovu nastartovat.Jakmile se vozidlo ujistí, že jsou systémy bezpečné, umožní vám jej znovu nastartovat.
Poznámka:   V případě, že se vozidlo nedaří znovu nastartovat ani po třetím pokusu, obraťte se na autorizovaného prodejce.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK