Nechávejte své vozidlo pravidelně prohlédnout v servisu, což pomáhá udržovat jeho technický stav a cenu pro případný další prodej vozidla. K dispozici je rozsáhlá síť autorizovaných prodejců, kteří vám rádi nabídnou odborné servisní služby. Věříme, že jejich speciálně vyškolení technici jsou nejlépe kvalifikovaní pro řádné a odborné provedení servisních prací na vašem vozidle. K tomu mohou použít širokou škálu vysoce specializovaných nástrojů, které byly speciálně vyvinuty pro provádění servisních prací na vašem vozidle.
Pokud vaše vozidlo vyžaduje odborný servis, potřebné náhradní díly a servisní činnosti může zajistit autorizovaný prodejce. V informacích o záruce je popsáno, které díly a služby záruka pokrývá.
 Používejte pouze doporučená paliva, maziva, kapaliny a náhradní díly odpovídající specifikacím.Díly Motorcraft® jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vašemu vozidlu zaručily nejlepší výkon.
Bezpečnostní zásady
  • Neprovádějte úkony na zahřátém motoru.
  • Dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení pohybujícími se díly.
  • Pokud není zajištěno dostatečné větrání, neprovádějte úkony na vozidle s běžícím motorem v uzavřeném prostoru.
  • Nepřibližujte se s otevřeným ohněm a jinými hořícími materiály (například cigaretami) k akumulátoru ani jiným částem palivového systému.
Provádění úkonů s vypnutým motorem
  1. Zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy pro parkování (P).
  1. Vypněte motor.
  1. Zablokujte kola.
Provádění úkonů s běžícím motorem
POZOR   POZOR:  Nespouštějte motor, pokud je vzduchový filtr odstraněn. Nesnímejte vzduchový filtr za běhu motoru. V opačném případě hrozí poškození motoru a nebezpečí vážných popálenin kůže.

  1. Zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy pro parkování (P).
  1. Zablokujte kola.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK