Image Shown Without Description
ANádržka chladicí kapaliny motoru   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BNádržka brzdové kapaliny (řízení na pravé straně)   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
CMěrka hladiny motorového oleje   Viz   Měrka hladiny motorového oleje - 2,0l EcoBoost™
DVíko plnicího otvoru motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje
ENádržka brzdové kapaliny (řízení na levé straně)   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
FAkumulátor.   Viz   Výměna 12V baterie
GRozvodná skříň napájení.   Viz   Pojistky
HSestava vzduchového filtru.
INádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů