Rádiové frekvence a faktory ovlivňující kvalitu příjmu
Poznámka:   Poslech hlasitého zvuku po delší dobu může poškodit váš sluch.

Faktory ovlivňující příjem rozhlasového signálu  
Vzdálenost vysílače a intenzita signálu   Čím více jste vzdálení od vysílače stanice FM, tím je signál slabší a příjem méně kvalitnější.  
Terén   Příjem mohou rušit kopce, hory, vysoké budovy, mosty, tunely, dálniční nadjezdy, parkovací garáže, hustý stromový porost nebo klimatické podmínky (např. bouřky).  
Přetížení stanice   Pokud míjíte rádiový vysílač, silnější signál může potlačit slabší signál a může způsobit rušení audio systému.  

Informace o discích CD a přehrávači disků CD
Poznámka:   Jednotka CD je určena k přehrávání pouze továrně lisovaných zvukových kompaktních disků velikosti 12 cm. Vlivem technické nekompatibility nebudou některé zapisovatelné a přepisovatelné kompaktní disky fungovat v přehrávači disků CD od společnosti Ford správně.
Poznámka:   Do přehrávače nevkládejte disky CD s podomácku vyrobeným (nalepovacím) štítkem. Nálepka by se mohla odlepit a disk by tak uvízl v přehrávači.Doma vypálené disky CD nepolepujte. Raději je popisujte permanentním fixem.Propisovačky mohou disk CD poškodit.Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru ani disky s ochrannou vrstvou proti poškrábání.
 Při manipulaci držte disky CD vždy za okraj. Disky čistěte výhradně speciálním čistidlem na disky CD.Plochu disku stírejte směrem od středu ke kraji. Disky CD nečistěte kruhovými pohyby.
Disky nevystavujte na delší dobu přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
Nahrávky ve formátu MP3 a WMA a struktura adresářů
Audiosystémy, které jsou schopné rozpoznat a přehrát jednotlivé skladby a struktury adresářů ve formátu MP3 a WMA, pracují následujícím způsobem:
  • K dispozici jsou dva různé režimy přehrávání nahrávek ve formátu MP3 a WMA uložených na disku: režim přehrávání jednotlivých nahrávek ve formátu MP3 (výchozí nastavení) a WMA a režim přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3 a WMA.
  • V režimu přehrávání jednotlivých nahrávek ve formátu MP3 a WMA systém ignoruje všechny adresáře uložené na disku MP3 a WMA. Přehrávač přiřadí každé skladbě ve formátu MP3 a WMA uložené na disku (s příponou souboru .mp3 nebo .wma) číslo od T001 do T255. Maximální počet souborů ve formátu MP3 a WMA, které lze přehrávat, je přitom méně závislý na struktuře disku CD a přesném modelu rádia zabudovaného ve vozidle.
  • Režim přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3 a WMA zahrnuje strukturu jedné úrovně adresářů. Přehrávač disků CD označí všechny skladby ve formátu MP3 a WMA uložené na disku (s příponou souboru .mp3 nebo .wma) a všechny složky obsahující soubory ve formátu MP3 a WMA čísly od F001 (složka) T001 (skladba) po F253 T255.
  • Pokud na disk uložíte pouze adresáře o jedné úrovni, bude navigace mezi soubory uloženými na disku snazší.
Když vypalujete své vlastní disky MP3 a WMA, je důležité, abyste věděli, jak systém s vytvořenými strukturami pracuje. Pokud jsou na disku uloženy různé soubory (soubory s jinou příponou než .mp3 nebo .wma), přehrávač přehraje pouze soubory s příponou .mp3 nebo .wma. Ostatní soubory systém ignoruje. Stejný disk MP3 a WMA tedy můžete používat k různým úkolům a můžete jej využít jak v počítači v práci, doma, tak i v systému zabudovaném ve vozidle.
V režimu přehrávání skladeb systém zobrazí a přehraje všechny skladby bez ohledu na adresářovou strukturu (všechny soubory MP3 a WMA se přehrají, jako kdyby byly uloženy v jedné složce). V režimu přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3 a WMA systém přehraje pouze soubory s příponou .mp3 uložené v příslušném adresáři.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK