Zvukové upozornění na klíč v zapalování
Zazní po otevření dveří řidiče, pokud je v danou chvíli klíč v zapalování.
Výstraha bezklíčového systému (je-li ve výbavě)
Pokud po zavření všech dveří opustíte vozidlo a odnesete si s sebou klíč s inteligentním přístupem, ačkoliv zapalování zůstalo v poloze RUN (Spuštěno), zazní dvakrát houkačka.
Zvukové upozornění na zapnutá světla
Zazní, když vyjmete klíček ze zapalování, otevřete dveře řidiče a jsou zapnuty světlomety nebo parkovací světla.
Zvukové upozornění na zataženou parkovací brzdu
Zazní, když je parkovací brzda při rozjezdu vozidla zatažená. Pokud výstraha zní i po uvolnění parkovací brzdy, nechejte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.