POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Pomocí tlačítek informačního displeje na volantu je možné ovládat různé systémy vozidla. Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.
Tlačítka informačního displeje
Typ 1
Image Shown Without Description
  • Tlačítka se šipkou nahoru a dolů slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo spustíte dílčí nabídku.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte nabídku.
  • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a vrátíte se do hlavní nabídky displeje (tlačítko návratu).
  • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Image Shown Without Description  Pomocí této ikony lze zapnout a vypnout konkrétní funkci. Zaškrtnuté políčko informuje, že je funkce povolena, a nezaškrtnuté, že je zakázána.

Trip computer 1
Trip computer 2
Speed
Digitální zobrazení aktuální rychlosti vozidla.  
Dist to empty
Udává přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži.  
Denní počitadlo
Zaznamenává ujetou vzdálenost na jednotlivých cestách.  
Doba jízdy
Časomíra se vypne, jakmile vypnete motor, a znovu se zapne, jakmile opět nastartujete.  
Fuel Used
Zobrazí množství paliva spotřebovaného na danou cestou.  
Average fuel
Zobrazí průměrnou spotřebu paliva na dané cestě.  
Outside temp
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.  
Všechny hodnoty  
Dist to empty
Denní počitadlo
Doba jízdy
Average fuel

Poznámka:   Stisknutím a podržením tlačítka OK na stávající obrazovce vynulujete příslušné údaje o ujeté vzdálenosti, času a průměrné spotřebě paliva.

Fuel economy
Dist to empty
Udává přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži.  
Instant fuel
Zobrazí grafické znázornění okamžité spotřeby paliva společně s průměrnou spotřebou paliva od posledního vynulování.  
Average fuel
Zobrazí průměrnou spotřebu paliva.  
Fuel history
Zobrazí sloupcový graf historie spotřeby paliva.  
Average speed
Zobrazí průměrnou rychlost od posledního vynulování.  
Všechny hodnoty  
Dist to empty
Instant fuel
Average fuel
Average speed
Auto StartStop
O aktuálních akcích prováděných systémem auto-start-stop budete informováni prostřednictvím zpráv.   Viz   Informační hlášení.   

Poznámka:   Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na levém ovladači na volantu.

Driver assist
Traction control
BLIS
Cross traffic alrt
Tempomat
Zvolte nastavení  
Driver alert
Select. susp.
Rozj. do svahu
Intelligent AWD
Udržov. pruhu
Mode
Zvolte nastavení  
Intenzita
Pre-collision
Alert sensitivity
Dist. indication
Active braking
Speed Limiter
Manual
Intelligent
Tolerance
Dopr. značky
Display
Always shown
Speed minder
Tolerance výstrahy
Chime
Tyre monitor
Tyre pressure
Hold OK to reset
Trailer control


Nastavení
Vehicle settings
Alarm
Zvolte nastavení  
Dotázat se
Auto. vyp. mot.
Tóny
Park slot found
Informace
Easy entry/exit
Světla
Adapt. hdlamp
Adapt hdlamp
Provoz (P/L)
Zvolte nastavení  
Auto highbeam
Zpožď. zhas.
Zvolte nastavení  
 
Daytime lights
Zámky
Autom zamk.
Autom odemk.
Relock
Mislock
Unlocking
Zvolte nastavení  
Switches inhibit
Power mirror
Auto fold
 
Oil life reset
Hold OK to reset
Nezáv. topení
Continue heat
Programming
Zvolte nastavení  
Park Lock Control
Power liftgate
Zvolte nastavení  
Seatbelts
Silent mode
Windows
Zvolte nastavení  
 
Stěrače
MyKey
Create MyKey
Zvolte nastavení  
Emerg. Assist.
Do not disturb
Traction control
Max. rychlost
Speed minder
Omezení hlasit.
Clear MyKeys
Zvolte nastavení  
Displej
Jedn. měření
Zvolte nastavení  
Jedn. teploty
Tyre pressure
Jazyk

Typ 2
Image Shown Without Description
  • Tlačítka se šipkou nahoru a dolů slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo spustíte dílčí nabídku.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte nabídku.
  • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a vrátíte se do hlavní nabídky displeje (tlačítko návratu).
  • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.

Trip computer
Všechny hodnoty  
Doba jízdy
Denní počitadlo
Average fuel

Poznámka:   Údaje o cestě můžete vynulovat podržením tlačítka OK na levém ovladači na volantu.

Fuel economy
Fuel economy
Zobrazí grafické znázornění aktuální spotřeby paliva.  
Fuel history
Zobrazí sloupcový graf historie spotřeby paliva.  
Average speed
Zobrazí průměrnou rychlost od posledního vynulování.  
Auto StartStop
O aktuálních akcích prováděných systémem auto-start-stop budete informováni prostřednictvím zpráv.   Viz   Informační hlášení.   

Poznámka:   Průměrnou spotřebu paliva můžete vynulovat podržením tlačítka OK na levém ovladači na volantu.

Driver assist
Traction control
Adaptive steering
Zvolte nastavení  
BLIS
Cross traffic alert
Cruise control
Zvolte nastavení  
Driver alert
Hill start assist
Intelligent AWD
Lane keeping
Mode
Zvolte nastavení  
Intensity
Pre-collision
Alert sensitivity
Distance indication
Active braking
Front Park Pilot
Rear Park Pilot
Tyre monitor
Tyre pressure
Hold OK to reset
Speed Limiter
Manual
Intelligent
Tolerance
Traffic signs
On
Varování rychl.
Tolerance
Chime
Trailer control


Settings
Vehicle
Alarm system
Zvolte nastavení  
Ask on exit
Auto engine off
Chimes
Park space found
Information
Odpružení
Zvolte nastavení  
Easy entry/exit
Lighting
Adaptive headlamps
Adaptive headlamps
Traffic setup
Zvolte nastavení  
 
Auto highbeam
Headlamp delay
Zvolte nastavení  
Daytime lights
Locks
Auto lock
Auto unlock
Relock
Mislock
Unlocking
Zvolte nastavení  
Switches inhibit
Mirrors
Auto fold
 
Oil life
Hold OK to reset
Park heater
Continue heat
Programování
Zvolte nastavení  
Park lock control
Power liftgate
Zvolte nastavení  
Seatbelts
Windows
Zvolte nastavení  
 
Wipers
MyKey
Create MyKey
Zvolte nastavení  
Emergency Assist.
Do not disturb
Traction control
Max speed
Speed minder
Volume limit
Clear MyKeys
Zvolte nastavení  
Display
Measure unit
Zvolte nastavení  
Temperature unit
Tyre pressure
Language
Vehicle