Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy. Informační displej může určité zprávy zkracovat.
Image Shown Without Description
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Po krátké době další zprávy na informačním displeji zmizí.
Před možností vstupu do nabídek je nutné potvrdit některé zprávy.
Aktivní parkování

Zpráva   Nápravná opatření  
Active Park porucha
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Adaptivní tempomat

Zpráva   Nápravná opatření  
Adaptivní tempomat Porucha
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Adaptivní tempomat Není dostupný
V takovém případě nelze zaručit správnou funkci adaptivního tempomatu.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Adaptivní tempomat Není dosupný Snímač blokován Viz návod
Došlo k zablokování radarového snímače ledem, blátem, vodou nebo jiným vlivem. Většinou postačí snímač očistit.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté
Systém zakázal automatické brzdění.  
Přední snímač není vyrovnaný
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu.  
Adaptivní tempomat Řidič převezme řízení
Adaptivní tempomat přenechal ovládání vozidla řidiči.  
Adaptivní tempomat Příliš nízká rychlost k aktivaci
Adaptivní tempomat nelze aktivovat z důvodu příliš nízké rychlosti vozidla.  
Adaptivní tempomat Zařaďte nižší převodový stupeň
Adaptivní tempomat automaticky reguluje odstup a řidič by měl podřadit.  

Airbag

Zpráva   Nápravná opatření  
Snímač cestujících zablokován Odstraňte předměty u sedadla spolujezdce
Systém rozpoznal závadu kvůli zablokovanému snímači. Odstraňte předmět blokující snímač.  

Alarm system

Zpráva   Nápravná opatření  
Alarm vozidla Pro vypnutí alarmu nastartujte
Kvůli neoprávněnému vstupu do vozidla byl aktivován alarm.   Viz   Alarm - Vozidla s: Obvodový alarm.   
Poplašné zařízení porucha Servis je nutný
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Pohon všech kol

Zpráva   Nápravná opatření  
AWD Dočasně deaktivováno
Systém pohonu všech kol se dočasně vypnul, protože hrozilo jeho přehřátí.  
AWD Vyp
Systém pohonu všech kol se dočasně vypnul, protože hrozilo jeho přehřátí nebo protože používáte dojezdové náhradní kolo.  
AWD Obnoveno
Systém pohonu všech kol začne fungovat opět běžným způsobem a zpráva zhasne, jakmile ujedete krátkou vzdálenost s plnohodnotným kolem nebo jakmile se systém ochladí.  
AWD Porucha Servis je nutný
Systém pohonu všech kol nefunguje správně. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Automatické vypnutí motoru

Zpráva   Nápravná opatření  
Motor se vypne za {seconds to shut off:#0} sekund
Chystá se vypnutí motoru.  
Vypnutí motoru pro úsporu paliva
Motor se vypnul z důvodu úspory paliva.  
Motor se vypne za {seconds to shut off:#0} sekund OK = vynulování
Chystá se vypnutí motoru. Stisknutím tlačítka OK na levém tlačítku na volantu můžete vypnutí zabránit.  

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva   Nápravná opatření  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Viditelnost snímače přední kamery je snížená. Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera Porucha Servis je nutný
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Snímač přední kamery nefunguje správně. Počkejte, dokud snímač nevychladne.  

Systém auto-start-stop

Zpráva   Nápravná opatření  
Auto StartStop Sešlápněte brzdu pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte brzdový pedál.  
Auto StartStop Sešlápněte spojku pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte pedál spojky.  
Auto StartStop Sešlápněte pedál pro nastartování
Motor je třeba znovu spustit, k čemuž je zapotřebí sešlápnout kterýkoli pedál.  
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování
Aby mohl systém motor znovu nastartovat, vyberte neutrální polohu.  
Auto StartStop Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor
Aby mohl systém motor znovu nastartovat, zvolte parkovací polohu.  
Auto StartStop Manuální restart je nutný
Systém nefunguje. Je vyžadováno opakované ruční nastartování.  
Auto StartStop Není k dispozici
Nejsou splněny všechny podmínky potřebné ke správnému fungování systému auto-start-stop.  

Systém sledování mrtvého úhlu a upozornění na křižující vozidla

Zpráva   Nápravná opatření  
BLIS Chyba systému
Došlo k závadě systému. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
BLIS nedostupné Snímač blokován Viz návod
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Blížící se vůz ze strany X   Systém rozpozná vozidlo.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross Traffic nedostupné Snímač blokován Viz návod
Snímače systému sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku jsou zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Cross Traffic Chyba systému
Došlo k závadě systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Klimatizace

Zpráva   Nápravná opatření  
Přídavné topení zapnuto   Systém je zapnut.   Viz   Regulace klimatu.   
Přídavné topení vypnuto   Systém je vypnut.   Viz   Regulace klimatu.   

Vznětový motor

Zpráva   Nápravná opatření  
Varování motoru Prosím čekejte {seconds:00} s
Za extrémně chladného počasí při teplotách pod -26 °C a není-li využit předehřívač bloku motoru, motor nebude po dobu 30 sekund reagovat na pohyb plynového pedálu. Díky tomuto opatření se může olej v motoru rozproudit, čímž se předejde poškození motoru.  
Voda v palivovém odtokovém filtru
Bylo dosaženo stanovené kapacity odlučovače vody a je nutné jej vypustit.  
Tlak paliva nízký
V palivové soustavě je nízký tlak z důvodu chladného počasí, nízké hladiny paliva v nádrži nebo nutnosti výměny palivových filtrů.  
Nízká hladina motorov. oleje Doplňte olej
Systém zjistil nízkou hladinu oleje. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Dveře a zámky

Zpráva   Nápravná opatření  
Dveře řidiče otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Dveře spolujezdce otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Levé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Pravé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Kufr otevřený
Víko zavazadlového prostoru není řádně dovřeno.  
Kapota otevřená
Kapota není dovřena.  
Spíná zakázaný bezpečnostní mód
Systém zakázal dveřní spínače.  
Dětský zámek Porucha Servis je nutný
Zobrazí se, pokud systém zjistí závadu. Dvojím stisknutím spínače znovu zapněte či vypněte dětskou pojistku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného servisního mechanika.  

Driver alert

Zpráva   Nápravná opatření  
Únava řidiče Varování Odpočinek nyní
Zastavte vozidlo a odpočiňte si, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Únava řidiče Varování Odpočiňte si
Co nejdříve si odpočiňte.  

Elektronický systém řízení stability

Zpráva   Nápravná opatření  
ESC Servis je nutný
Systém rozpoznal závadu kvůli zablokovanému snímači.  
ESC vypnuté
Stav systému regulace prokluzu.  
ESC zapnuté
Stav systému regulace prokluzu.  
ESC Sportovní mód
Stav systému regulace prokluzu.  

Předehřev

Zpráva   Nápravná opatření  
Vysoká teplota motoru Bezp. zastavte   Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká. Zastavte s vozidlem na bezpečném místě a nechte motor vychladnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru.   
Motor Neodkladně servis   Je nutné provést opravu motoru. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Zjištěna voda v palivu Servis je nutný   Zobrazí se v případě rozpoznání vody v palivu. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Nízká hladina motor. oleje Zkontrolujte   Zkontrolujte hladinu motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje.  .  

Fuel

Zpráva   Nápravná opatření  
Hladina paliva Nízká
Včasné upozornění na snižující se zásobu paliva v nádrži.  
Zkontrolujte plnicí otvor paliva
Hrdlo palivové nádrže možná není řádně dovřeno.  
Dvířka palivové nádrže se otvírají
Počkejte 15 sekund, dokud se nesníží přetlak v palivové soustavě.  
Dvířka palivové nádrže jsou otevřená
Přetlak byl z palivové soustavy uvolněn a je možné zahájit tankování.  
Zavřete dvířka palivové nádrže
Připomínka zavření dvířek palivové soustavy.  
Chyba tankování Viz návod
Při pokusu o dotankování došlo k chybě.  

Hill start assist

Zpráva   Nápravná opatření  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Asistent rozjezdu do svahu Není k dispozici Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Klíče a bezklíčové otevírání

Zpráva   Nápravná opatření  
Sešlápněte brzdu pro start
Připomínka, že máte při startování vozidla sešlápnout brzdový pedál.  
Klíč nerozpoznán
Systém nerozpoznal ve vozidle klíč. Viz  Keyless Starting .   
Znovu nastartujte nyní nebo je nutný klíč
Stisknutím tlačítka start/stop jste vypnuli motor a systém nerozpoznal, že by se ve vozidle nacházel klíč s inteligentním přístupem.  
Aktivní elektrický systém při spuštění   Zapalování se nachází v poloze Run (Spuštěno).  
Startovací systém Porucha
Došlo k potížím se systémem startování. Sjednejte si opravu u autorizovaného prodejce.  
Programování klíče Úspěšné
Do systému jste úspěšně naprogramovali klíč s inteligentním přístupem.  
Programování klíče Neúspěšné
Do systému se nepodařilo naprogramovat klíč s inteligentním přístupem.  
Max počet rozpoznaných klíčů
V systému je naprogramován maximální počet klíčů.  
Nerozpoznáno dostatek klíčů
V systému není naprogramován dostatečný počet klíčů.  
Baterie klíče téměř vybitá Prosím vyměnit
Akumulátor klíče je téměř vybitý. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.  
Motor je spuštěn
Upozornění, pokud se chystáte opustit vozidlo s nastartovaným motorem.  

Systém udržování v jízdním pruhu

Zpráva   Nápravná opatření  
Porucha systému udržování pruhu Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Systém zjistil překážku, která způsobila dočasnou nedostupnost systému.  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Viditelnost snímače přední kamery je snížená. Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera Porucha Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Držte ruce na volantu
Upozornění systému na to, že nemáte pouštět volant.  

Údržba

Zpráva   Nápravná opatření  
Nízký tlak motorového oleje
Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo a vypněte motor. Zkontrolujte množství oleje. Pokud upozornění zůstane u vozidla se spuštěným motorem zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Nutná brzká výměna motorového oleje
Životnost motorového oleje klesla pod 10 %.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Nutná výměna motorového oleje
Vypršela životnost oleje.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Nízká hladina brzdové kapaliny
Nízká hladina brzdové kapaliny, okamžitě nechte zkontrolovat brzdovou soustavu.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.   
Zkontrolujte brzdný systém
Je nutný servis brzdové soustavy. Vozidlo zastavte na bezpečném místě. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Chladicí kapalina motoru přehřátí
Příliš vysoká teplota chladicí kapaliny.  
Snížení výkonu ke snížení teploty motoru
Z důvodu snížení teploty motoru došlo k omezení výkonu.  
Přepravní/tovární režim   Vozidlo se stále nachází v přepravním nebo továrním režimu. Některé funkce nemusí fungovat správně. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Viz návod
Z důvodu závady je nutné nechat opravit hnací jednotku.  

MyKey

Zpráva   Nápravná opatření  
MyKey nevytvořen
Nelze naprogramovat klíč MyKey.  
MyKey aktivovován Jeďte opatrně
Systém MyKey je aktivní.  
Rychlost vozidla omezena na XX mil/h / km/h   Po zapnutí zapalování pomocí klíče MyKey se zobrazí rychlostní omezení stanovené pro daný typ klíče.  
Téměř dosažena maximální rychlost vozidla
Používá se klíč MyKey, ke kterému je nastaveno rychlostní omezení, a rychlost vozidla se přibližuje hranici 130 km/h.  
MyKey Vozidlo na nastavené maximální rychlosti
Dosáhli jste rychlostního omezení nastaveného pro používaný klíč MyKey.  
Zkontrolujte rychlost Jeďte opatrně
Máte aktivní klíč MyKey s naprogramovaným rychlostním omezením.  
Připoutejte se pro zapnutí audia
Při použití klíče MyKey se zapne upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás.  
MyKey ESC Zap
Je-li používán klíč MyKey, zapne se funkce AdvanceTrac.  
MyKey Regulace prokluzu zap
Je-li používán klíč MyKey, zapne se regulace prokluzu.  
MyKey Parkovacího asistenta nelze deaktivovat
Při použití klíče MyKey se vždy zapne parkovací asistent.  
Výstraha udržování pruhu zapnuta Nastavení MyKey
Je-li používán klíč MyKey, zapnou se výstrahy systému udržení v jízdním pruhu.  

Parkovací pomůcka

Zpráva   Nápravná opatření  
Zkontrolujte předního parkovacího asistenta
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Principy funkce.   
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Principy funkce.   
Přední parkovací asist. Zap Vyp
Zobrazení stavu parkovacího asistenta.  
Zadní parkovací asistent Zap Vyp
Zobrazení stavu parkovacího asistenta.  

Parkovací brzda

Zpráva   Nápravná opatření  
Ruční brzda zatažená
Parkovací brzdu jste zatáhli ve chvíli, kdy se vozidlo pohybovalo rychlostí vyšší než 5 km/h. Pokud varování zůstane zobrazeno i po uvolnění parkovací brzdy, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda Porucha Neodkladně servis!
Systém elektrické parkovací brzdy zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda nezatažená
Elektrická parkovací brzda není zatažena.  
Ruční brzda Režim údržby
Probíhá diagnostika elektrické parkovací brzdy.  
Stiskněte tlačítko použití brzdy k uvolnění
Elektrická parkovací brzda je zatažená. Neuvolnili jste ji.  
Ruční brzda K uvolnění stiskněte brzdu a tlačítko
Elektrická parkovací brzda je zatažená. Neuvolnili jste ji a vozidlo se pohybuje.  
Ruční brzda Omezená funkce Servis je nutný
Systém elektrické parkovací brzdy zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda Systém je přehřátý
Neuvolnili jste elektrickou parkovací brzdu, takže došlo k jejímu přehřátí.  
Ruční brzda neuvolněna
Elektrická parkovací brzda je zatažená a nastartovali jste vozidlo.  
Ruční brzda zatažená
Elektrická parkovací brzda byla zatažena.  
Ruční brzda uvolněná
Elektrická parkovací brzda byla uvolněna.  

Posilovač řízení

Zpráva   Nápravná opatření  
Steering Lock Malfunction Service Now
Systém posilovače řízení zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ztráta řízení Bezpečně zastavte
Posilovač řízení není funkční. Vozidlo zastavte na bezpečném místě. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Byla rozpoznána závada systému posilovače řízení, bezklíčového ovládání nebo bezklíčového startování, která vyžaduje opravu v servisu. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Systém varování před nárazem

Zpráva   Nápravná opatření  
Forward Alert Porucha
Došlo k závadě systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Forward Alert není dostupné Snímač blokován Viz návod
Došlo k zablokování radarového snímače ledem, blátem, vodou nebo jiným vlivem. Většinou postačí snímač očistit.   Viz   Asistent před kolizí.   
Forward Alert není dostupné
Došlo k závadě systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Sedadla

Zpráva   Nápravná opatření  
Vyvolání paměti není povoleno za jízdy
Upozornění na to, že za jízdy nelze využívat paměťovou funkci sedadel.  
Paměť {0} Uloženo
Zobrazení pozice, pod kterou bylo uloženo paměťové nastavení.  

Systém startování

Zpráva   Nápravná opatření  
Sešlápněte brzdu pro start
Připomínka nutnosti sešlápnutí brzdového pedálu při startování.  
Překročení doby spuštění motoru
Startér při pokusu o spuštění motoru překročil povolenou dobu spouštění motoru.  
Start motoru nevyřízený Prosím čekejte
Startér se pokouší spustit motor.  
Nevyřízený start zrušen
Systém zrušil probíhající startování.  

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Nápravná opatření  
Tlak v pneumatikách nízký
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Sledování tlaku pneumatik Porucha
Došlo k závadě systému monitorování tlaku v pneumatikách. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Značí závadu snímače tlaku v pneumatice nebo signalizuje použití náhradního kola.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Tažení

Zpráva   Nápravná opatření  
Přívěs se kymácí Zpomalte
Systém regulace stability přívěsu zjistil naklonění přívěsu – zpomalte.  
Tažné zařízení je odemčené Zákaz tažení Viz návod
Vysuňte znovu rameno tažného zařízení. Pokud zpráva zůstane zobrazená, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Koule tažného zařízení .   
Porucha tažného zařízení Zákaz tažení Servis je nutný
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Tažné zařízení neaktivována Nastartujte a opakujte pokus
Akumulátor vozidla pravděpodobně není plně nabitý. Nastartujte motor a vysuňte rameno tažného zařízení. Pokud zpráva zůstane zobrazená, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Koule tažného zařízení .   
Tažné zařízení je vysunuté Zkontrolujte kabeláž přívěsu
Zkontrolujte, zda není patrná závada na kabelech přívěsu. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Traction control

Zpráva   Nápravná opatření  
Regulace prokluzu vypnuta
Stav systému regulace prokluzu.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.   
Regulace prokluzu zapnuta
Stav systému regulace prokluzu.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.   
Aktivace rizika kvůli detekci smyků
Došlo ke smyku. Zapnula se výstražná světla.  

Řazení není v

Zpráva   Nápravná opatření  
Porucha převodovky Neodkladně servis
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka přehřátá Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, jakmile to bude možné.  
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, jakmile to bude možné.  
Převodovka Servis je nutný
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, jakmile to bude možné.  
Převodovka Omezená funkce Viz návod
Převodovka má omezenou funkčnost. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
Teplota převodovky je příliš nízká. Před jízdou ji zahřejte.  
Řazení není v parkovací poloze
Připomínka, že máte přeřadit do parkovací polohy.  
Sešlápněte brzdový pedál
Převodovka vyžaduje sešlápnutí brzdového pedálu.  
Převodovka nastavena
Převodovka upravila strategii řazení.  
Převodovka AdaptMode
Převodovka upravuje strategii řazení.  
Převodovka IndicatMode Zablokování zap
Došlo k zablokování převodovky a nelze řadit.  
Převodovka IndicatMode Zablokování vyp
Došlo k odblokování převodovky a opět lze řadit.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK