Typ 1
Image Shown Without Description
AOtáčkoměr.
BInformační displej
CRychloměr.
DPalivoměr.
EUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru.
Typ 2
Image Shown Without Description
AOtáčkoměr.
BInformační displej
CRychloměr.
DPalivoměr.
EUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru.
Informační displej
Počitadlo kilometrů
Nachází se ve spodní části informačního displeje. Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Teplota venkovního vzduchu
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Kompas
Zobrazuje směr, kterým vozidlo jede.
Palubní počítač
Nastavení a vlastní úpravy vozidla
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
POZOR   POZOR:  Nikdy nesundávejte víčko nádržky chladicí kapaliny, když motor běží nebo je horký.

Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti. Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Zastavte motor, vypněte zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu.
Poznámka:   Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.
Palivoměr
Poznámka:   Když vozidlo jede nebo je ve svahu, může se zobrazená hodnota od skutečnosti mírně lišit.
Zapněte zapalování. Palivoměr ukazuje přibližné zbytkové množství paliva v nádrži. Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Po natankování by se měl ukazatel přesunout na písmeno F. Pokud ukazatel po natankování míří na písmeno E, měli byste vozidlo nechat co nejdříve zkontrolovat.
K určitým odchylkám bezprostředně po natankování však může docházet:
  • Po opuštění čerpací stanice může chvíli trvat, než ukazatel zamíří na písmeno F. Jedná se o běžný jev, který závisí na sklonu vozovky na čerpací stanici.
  • V nádrži je o trochu méně nebo více paliva, než kolik zobrazuje ukazatel. Jedná se o běžný jev, který závisí na sklonu vozovky na čerpací stanici.
  • Pokud tankovací pistole vypíná dříve, než je nádrž skutečně plná, zkuste použít jinou pistoli.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Jakmile ukazatel palivoměru klesne k jedné šestnáctině objemu palivové nádrže, zazní signál upozorňující na nízkou hladinu paliva.
Odchylky:

Jízdní podmínky (aktuální spotřeba paliva)   Hodnota na palivoměru   Dojezdová vzdálenost  
Jízda na dálnici   1/16th   56 km na 129 km  
Náročnější provoz (jízda s přívěsem, časté stání)   1/16th   56 km  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK