Následující výstražné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí z důvodu kontroly funkčnosti. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace o kontrolce příslušného systému.
Poznámka:   Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako výstražné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Adaptivní tempomat (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka adaptivního tempomatu udává svou barvou režim, ve kterém se systém nachází:   Viz   Používání tempomatu
Zapnuto (svítí bíle): Rozsvítí se po zapnutí systému adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile adaptivní tempomat vypnete.
Aktivní regulace (svítí zeleně): Rozsvítí se po aktivaci systému adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile adaptivní tempomat deaktivujete.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, označuje závadu. I nadále však bude brzdový systém normálně fungovat (bez protiblokovacího brzdového systému). Funkce brzd je ohrožena až v případě, že se rozsvítí výstražná kontrolka brzd. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka automatických dálkových světel (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka svítí, pokud je funkce aktivní. Viz  Automatic High Beam Control . 
Systém auto-start-stop (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud se vypne motor, nebo ve spojení se zprávou.
Výstražná kontrolka akumulátoru
Image Shown Without Description  Pokud se rozsvítí za jízdy, označuje závadu. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka sledování mrtvého úhlu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí ve chvíli, kdy je funkce vypnuta, nebo ve spojení se zprávou.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu
  Viz   Informační hlášení
Varovná kontrolka brzdového systému
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, když zatáhnete parkovací brzdu při zapnutém zapalování.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, označuje kontrolka malé množství brzdové kapaliny nebo závadu brzdového systému. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
POZOR   POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Tempomat (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí této funkce.   Viz   Používání tempomatu
Ukazatel směru
Image Shown Without Description  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.   Viz   Výměna žárovky
Otevřené dveře
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je zapnuté zapalování a některé z dveří nejsou řádně dovřené.
Elektrická parkovací brzda
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí při poruše elektrické parkovací brzdy.
Teplota chladicí kapaliny motoru
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, v případě vysoké teploty motoru nebo chladicí kapaliny motoru. Co nejdříve zastavte a obraťte se na autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka motorového oleje
POZOR   POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, i když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, označuje závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Výstražná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí a zazní zvukový signál jako připomenutí, že si máte zapnout bezpečnostní pás.   Viz   Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Varovná kontrolka předního airbagu
Image Shown Without Description  Pokud se varovná kontrolka během startování nerozsvítí, zůstane svítit nebo bliká, systém je pravděpodobně neaktivní.
Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
POZOR   POZOR:  I když teplota vystoupá nad 4 °C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud teplota venkovního vzduchu klesne pod 39 °F (4 °C).
Povolené přídavné topení na palivo
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí přídavného topení na palivo.
Přídavné topení na palivo je v provozu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je přídavné topení na palivo právě v provozu.
Kontrolka žhavení
Image Shown Without Description  Pokud je zapnuté zapalování a ke startování je nutné využít teplo žhavicí svíčky, kontrolka se rozsvítí. Před startováním motoru počkejte, než kontrolka zhasne.
Po nastartování motoru by měla kontrolka zhasnout. Když je motor studený, měla by se kontrolka vždy na krátkou dobu rozsvítit.
Průhledový displej (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Pokud používáte adaptivní tempomat nebo systém varování před nárazem, může se za určitých okolností na čelním skle objevit červený světelný paprsek. Paprsek se objeví i při startování vozidla z důvodu kontroly funkčnosti.
Kontrolka dálkových světel
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Kontrolka asistenta rozjezdu do svahu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud systém není k dispozici.
Otevřená kapota
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je zapnuté zapalování a kapota není řádně dovřená.
Systém udržování v jízdním pruhu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po aktivaci systému udržování v jízdním pruhu.
Otevřené zadní výklopné dveře
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud nejsou zadní výklopné dveře řádně dovřené.
Závada tlumených světel
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud došlo k závadě žárovky světlometu tlumeného světla.
Varovná kontrolka nízké hladiny paliva v nádrži
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Upozornění na nízký tlak v pneumatikách
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí při poklesu tlaku v pneumatikách. Pokud kontrolka zůstane za jízdy nebo se spuštěným motorem rozsvícená, co nejdříve zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrolka se krátce rozsvítí také po zapnutí zapalování z důvodu kontroly funkčnosti. Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Nízká hladina kapaliny do ostřikovače
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je hladina kapaliny do ostřikovače čelního skla nízká.
Kontrolka světlometů a parkovacích světel
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí světlometů nebo parkovacích světel.
Závada hnací jednotky
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je zjištěna závada hnací jednotky nebo pohonu všech kol. Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka zadní mlhovky
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhovek.
Servis motoru v brzké době
Image Shown Without Description  Pokud po nastartování zůstane svítit kontrolka servisu motoru, znamená to, že palubní diagnostika (OBD) zjistila závadu řídicího systému emisí. Další informace ohledně servisu vozidla naleznete v kapitole Palivo a tankování, v části zabývající se palubní diagnostikou (OBD).
Pokud kontrolka bliká, znamená to, že vynechává zapalování motoru, což může vést k poškození katalyzátoru. Upravte styl jízdy (snažte se prudce nezrychlovat a prudce nebrzdit) a nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
POZOR   POZOR:  Dochází-li k vynechávání zapalování motoru, mohou nadměrné teploty výfukových plynů způsobit poškození katalyzátoru, palivové soustavy, vnitřní podlahové krytiny nebo jiných součástí, což může mít za následek požár. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Kontrolka servisu motoru v brzké době se rozsvítí po prvním zapnutí zapalování z důvodu ověření funkčnosti žárovky. Kromě toho signalizuje také připravenost vozidla ke kontrole a údržbě (testování I/M).
Za normálních okolností zůstane kontrolka servisu motoru v brzké době svítit po dobu startování motoru, a pokud není zjištěna žádná závada, následně zhasne. Pokud však kontrolka po 15 sekundách osmkrát blikne, znamená to, že vozidlo není připraveno ke kontrole a údržbě.
Kontrolka řazení
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte nižší spotřeby paliva a nižší tvorby emisí CO2. Kontrolka se nerozsvítí při prudkém zrychlení, brzdění, nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Omezovač rychlosti
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje zapnutí omezovače rychlosti. Kontrolka začne blikat po překročení nastaveného rychlostního limitu.   Viz   Omezovač rychlosti - Vozidla s: Adaptivní tempomat
Varovná kontrolka řízení stability
Image Shown Without Description  Blikání kontrolky signalizuje zásah systému. Pokud kontrolka zůstane rozsvícená nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, označuje poruchu. V případě závady se systém vypne. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Používání řízení stability
Kontrolka vypnutí řízení stability
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po vypnutí systému. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.   Viz   Používání řízení stability
Funkce rozpoznávání dopravních značek – Zákaz předjíždění
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud funkce rozpoznávání dopravních značek rozpozná značku zákazu předjíždění.
Funkce rozpoznávání dopravních značek – Omezení rychlosti
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud funkce rozpoznávání dopravních značek rozpozná značku aktuálního omezení rychlosti. Pokud je zapnuté varování při překročení rychlostního omezení a funkce rozpoznávání dopravních značek rozpozná překročení aktuálního omezení rychlosti, kontrolka začne blikat.
Voda v palivu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je v palivovém filtru nadměrné množství vody. Okamžitě vypusťte vodu.   Viz   Kvalita paliva - Benzin

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK