POZOR   POZOR:  Nesklápějte opěradlo sedadla příliš dozadu. Cestující na sedadle s příliš sklopeným opěradlem by totiž mohl při případné srážce podklouznout pod bezpečnostním pásem, a přivodit si tak vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Vždy seďte vzpřímeně a nohy mějte na podlaze.
POZOR   POZOR:  Nenakládejte předměty výše než je horní hrana opěradla sedadla. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.

Image Shown Without Description
Kombinace sedadla, opěrky hlavy, bezpečnostního pásu a airbagů poskytuje při správném používání optimální ochranu pro případ nehody.
Doporučujeme dodržovat následující rady:
  • Seďte ve vzpřímené poloze tak, abyste pánev měli co nejblíže opěradlu.
  • Nesklápějte opěradlo sedadla tak, aby se váš trup odchyloval od vzpřímené polohy o více než 30 stupňů.
  • Opěrku hlavy nastavte tak, aby se její horní hrana nacházela v úrovni s temenem a aby byla co nejblíže hlavy. Poloha sezení pro vás musí být pohodlná.
  • Dodržujte dostatečnou vzdálenost od volantu. Doporučená minimální vzdálenost mezi hrudníkem a krytem airbagu je 25 cm.
  • Volant držte s mírně pokrčenými pažemi.
  • Nohy mějte mírně pokrčené, abyste mohli plynule sešlapovat pedály po celé jejich dráze.
  • Ramenní popruh bezpečnostního pásu veďte přes střed ramena a bederním pásem si pevně obepněte boky.
Poloha sezení pro vás musí být pohodlná, abyste se mohli plně věnovat řízení vozidla.