Vyhřívaná sedadla
POZOR   POZOR:  Osoby, které vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny necítí bolest na kůži, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit popáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s izolačními vlastnostmi, jako například přikrývku nebo polštář, protože by mohlo dojít k přehřátí systému vyhřívání sedadla. Sedadlo nepropichujte špendlíky, jehlami ani jinými špičatými předměty, protože by mohlo dojít k poškození vyhřívacích článků a následnému přehřátí systému vyhřívání sedadla. Přehřáté sedadlo může vést k vážnému poranění osob.

Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Vyhřívání sedadla nepoužívejte, pokud byla na sedadlo vylita voda nebo jiná kapalina. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
  • Vyhřívaná sedadla neobsluhujte, pokud není motor v provozu. To by mohlo vést k vybití autobaterie.
Image Shown Without Description
Stisknutím symbolu vyhřívaného sedadla můžete procházet různá nastavení vyhřívání a vypnutí. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím teplejší nastavení je zvoleno.
Chlazená sedadla
Chlazení sedadel je funkční pouze při spuštěném motoru.
Image Shown Without Description
Ovládání chlazení sedadel:
Stisknutím symbolu chlazeného sedadla můžete procházet různá nastavení chlazení a vypnutí. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím chladnější nastavení je zvoleno.
Pokud otáčky motoru poklesnou pod 350 ot./min a chlazení sedadel je zapnuté, tato funkce se sama od sebe vypne. Bude třeba ji znovu aktivovat.
Výměna vzduchového filtru sedadla s regulovaným klimatem
Vozidlo je vybaveno vzduchovým filtrem, který je zabudovaný v sedadlech. Jeho pravidelná údržba nebo výměna není potřeba.