POZOR   POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.
POZOR   POZOR:  Hlavová opěrka je bezpečnostní prvek. Pokud je sedadlo obsazeno, musí být seřízena podle potřeb dané osoby.
POZOR   POZOR:  Správně namontovaná hlavová opěrka pomáhá minimalizovat riziko poranění krku v případě nehody.

Poznámka:   Před úpravou výšky hlavové opěrky nastavte opěradlo do vzpřímené polohy. Opěrku hlavy nastavte tak, aby se její horní hrana nacházela v úrovni s temenem a aby byla co nejblíže hlavy. Poloha sezení pro vás musí být pohodlná. Velmi vysocí lidé by si měli hlavovou opěrku vytáhnout do nejvyšší možné polohy.
Hlavová opěrka předního sedadla
Image Shown Without Description
Vnější a středová hlavová opěrka zadního sedadla
Image Shown Without Description
Hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii.
BDvě ocelová ramena.
CNastavovací objímka a odjišťovací tlačítko.
DOdjištění nastavovací objímky a tlačítko pro demontáž.
Seřízení hlavových opěrek
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko C.
  2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
Demontáž hlavové opěrky
  1. Hlavovou opěrku vytáhněte do nejvyšší možné polohy.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D.
  3. Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Nasazení hlavové opěrky
Ocelová ramena naveďte do objímek a zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů tak, aby se zajistila.
Nastavení sklonu hlavové opěrky (je-li ve výbavě)
Sklon hlavové opěrky předních sedadel lze upravit. Postup sklopení hlavové opěrky:
Image Shown Without Description
  1. Sedadlo nastavte do vzpřímené polohy.
  1. Hlavovou opěrku sklopte dopředu do požadované polohy.
Jakmile bude nastaven maximální sklon opěrky, můžete opěrku opětovným zatlačením směrem dopředu uvolnit a vrátit do neskloněné polohy.