Hodnoty CO2 a spotřeby paliva odvozujeme z výsledků laboratorních testů prováděných podle evropské směrnice 715/2007/ES nebo nařízení EU 692/2008, respektive ve znění pozdějších předpisů.
 Jsou určeny pro porovnávání mezi provedeními a modely vozidel.Nejsou určeny pro vyjádření skutečné spotřeby paliva, kterou lze očekávat od vozidla.
Reálná spotřeba paliva je ovlivňována mnoha faktory, například stylem jízdy, jízdou ve vysokých rychlostech, jízdou s častým zastavováním a opakovaným rozjížděním, používáním klimatizace, namontovaným příslušenstvím, užitečným zatížením vozidla a tažením.
Poznámka:   Množství paliva v prázdné nádrži se může lišit a nelze na ně spoléhat při odhadu jízdních podmínek.
Deklarovaný objem
Udávaná kapacita představuje maximální množství paliva, které můžete doplnit do palivové nádrže ve chvíli, kdy je zcela prázdná. Do udávané kapacity je započten i rezervní zbytek paliva. Rezervní zbytek paliva je nespecifikované množství paliva, které zůstává v palivové nádrži ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž.
Poznámka:   Množství paliva v prázdné nádrži se může lišit a nelze na ně spoléhat při odhadu jízdních podmínek.
Výpočet spotřeby paliva
Prvních 1.500 km provozu vozidla je období záběhu motoru. Přesnějšího měření lze dosáhnout až po 3.000 km.
  1. Zcela naplňte palivovou nádrž a poznačte si aktuální hodnotu na počitadle ujetých kilometrů.   Viz   Tankování - Vozidla vyrobená od: 25-05-2015
  1. Po každém naplnění palivové nádrže si poznačte množství doplněného paliva.
  1. Po nejméně třech naplněních palivové nádrže naplňte palivovou nádrž znovu a poznačte si aktuální hodnotu na počitadle ujetých kilometrů.
  1. Odečtěte výchozí hodnotu na počítadle ujetých kilometrů od aktuálně zjištěné hodnoty.
 Chcete-li vypočítat spotřebu paliva v litrech na 100 km, vynásobte počet spotřebovaných litrů číslem 100 a poté jej vydělte počtem ujetých kilometrů. Chcete-li vypočítat spotřebu paliva v mílích na galon, vydělte počet ujetých mil počtem spotřebovaných galonů.
Sledujte spotřebu paliva po dobu nejméně jednoho měsíce a zaznamenávejte si informace o typech jízd (například ve městě nebo po dálnici). Získáte tak přesný odhad o spotřebě paliva vašeho vozidla za momentálních jízdních podmínek. Pokud si budete vést záznamy v létě i zimě, zjistíte, jaký vliv má teplota na spotřebu paliva.